Modulært design

2Lift / Specialløsninger / Modulært design

Innovativt løfteudstyr med modulært design fra 2Lift
– Exceptionel fleksibilitet og nem skræddersyning

Lego® – et enkelt, men genialt koncept.

Løfteudstyr fra 2Lift følger de samme byg-hvad-der-passer-dig principper, som man også kan opleve med de enkle og multifunktionelle legoklodser. Principperne bag denne intelligente designtilgang er også bedre kendt som “modulært design”.

For vores kunder betyder dette, at med en løftevogn fra 2Lift, har man mulighed for at høste alle de fordele, som modulær fleksibilitet bringer med sig.

Vores el minilifte er opbyggede af selvstændige moduler (som findes i mange forskellige varianter), som frit kan kombineres efter ønske alt afhængig af ens behov og krav.

Fra vores brede palette af kvalitetsmoduler, har man mulighed for at vælge den unikke kombination af løftegrej, som skal til for at skabe det helt optimale match til ens særlige industrielle løfte- og håndteringsbehov.

Således er følgende egenskaber nogle af stærkeste produktorienterede fordele ved 2Lifts modulære design (døbt 2Lift Modular Design):

– Nærmest uendelige designmuligheder
– Direkte modul-til-modul kompatibilitet
– Nem skræddersyning
– Velafprøvet pålidelighed

Og hvad betyder dette i forhold til industrielle løftevogne?

Det betyder, at man kan få:

  • En stærk og pålidelig miniløfter sammensat af innovative og velgennemtestede moduler
  • En lift, som med en smule tilpasning, nemt kan passe helt optimalt ind i de fysiske rammer i givent arbejdsområde
  • En solid løsning, som kan klare specifikke og måske særligt udfordrende løfte- og håndteringskrav
  • En materialelift, som er multifunktionel – det kræver bare, at man udskifter løfteværktøjet, og så er der efterfølgende mulighed for at løfte en helt anden type last fx ruller eller spolertønder, paller eller kasser.

For at få en uddybende forståelse af, hvordan modulært design styrker 2Lifts løfteudstyr, gennemgår vi i følgende afsnit kort tankegangen bag modulært design.

Et kort blik på modulært design
– Når løfteudstyr skal være ekstra fleksibelt

Inden for industrielt design og fremstilling refererer modularitet til det at bygge større komplekse produkter ud fra mindre selvstændige dele, som let indbyrdes kan udskiftes.

I den ideelle verden betyder dette, at et modlært designet produkt nemt kan samles og skilles ad, uden at man risikerer at ødelægge anvendte komponenter eller moduler.  

På samme måde består vores løfteudstyr af mange selvstændige dele, hvilket ikke alene baner vejen for stor designfleksibilitet i forhold til slutproduktet, men også gør det nemmere at udskifte moduler med henblik på at:

  • Håndtere andre løfteopgaver med en helt anden type last
  • Udskifte moduler, som er gået i stykker eller er blevet slidt op
  • Opgradere moduler til en nyere versioner

Den effektive sammensmeltning af standardiseret modulært design og skræddersyet innovation

I sig selv kan 2Lift Modular Design tage liftvariationer og håndteringsdiversitet langt i retning af skræddersyning uden faktisk at være decideret skræddersyning.

Men nogle gange så kan arbejdsområdets fysiske rammer være så udfordrende (fx med smalle gange eller pladsbegrænsende maskindele), eller lasternes form være så atypiske eller dimensionerne så specielle, at modulært design ikke i sig selv er nok til at skabe den ultimative løsning.

Når dette er tilfældet, så er der behov for noget ud over modulært design. Noget som er endnu mere fleksibelt. Og det er her, at vi bruger vores særlige ekspertise i skræddersyning af løfteudstyr.

Skræddersyning kan således anskues som topmålet af fleksibilitet, som vi kan tilføje et produkt.

Men i stedet for at være tvunget til at skræddersy alt fra bunden, så er skræddersyningsdelen af designprocessen nem og overskuelig takket være vores liftes modulære base.

På denne måde får du med 2Lifts industrielle løfteudstyr både kosteffektiv standardisering og innovativ skræddersyning.

En hurtig gennemgang af fordelene ved 2Lift Modular Design

Fordelene ved industrielt el løfteudstyr bygget via modulært design fra 2Lift.

Nedenfor ses en liste med de mange produktrelaterede, økonomiske og ikke mindst praksisbekvemmeligheder, man kan opnå med 2Lift Modular Design.

Exceptionel fleksibilitet

Fleksibilitet i form af modulær kompatibilitet er formodentlig den mest åbenlyse og største fordel ved modulært designet løfteudstyr.

Vores komplette modulære kompatibilitet medfører, at man bl.a. får mulighed for at:

  • Vælge mellem en bred vifte af løfteudstyrskombinationer, som sikrer et optimalt match til både arbejdsområdet, og den last som skal løftes og håndteres.
  • Opleve flere løftevogne i én, med andre ord, en multifunktionel løftevogn. At løfte en anden type last kræver kun, at løfteværktøjet udskiftes.
  • Nemt at erstatte eventuelt nedslidte moduler

Nem skræddersyning

En modulært opbygget miniløfter tjener som et glimrende tids- og kosteffektivt springbræt til skræddersyning.

For det meste så er diversiteten af tilgængelige moduler, som tilsammen udgør liftchassiset, bred nok til, at man kan skabe en løftevogn, som passer ind i de fleste fysiske rammer på en given arbejdsplads.

Det sted på liften, hvor de fleste af vores kunder har behov for særlig tilpasning, er på løfteværktøjet. Ofte har vores kunder en særligt dimensioneret last, som de har behov for at kunne håndtere sikkert, ergonomisk og effektivt.

Så eftersom skræddersyning således oftest er begrænset til et enkelt eller to moduler, anser vi det for en overkommelig opgave med relativt lav tidsinvestering design- og produktionsmæssigt.

Velafprøvet pålidelighed

Meget ofte fødes skræddersyede produkter med børnesygdomme på samme måde som fx beta-versioner af programmer og applikationer. Selv om man med skræddersyning kan være heldig at skabe noget, der passer helt perfekt, så kan der være den uheldige bagside, at produktet kan være upålideligt og ustabilt.

Ved at kombinere innovativ skræddersyning med modulær standardisering, opnår man at høste fordelene fra begge verdner, og risikoen for diverse funktionsfejl er reduceret betragteligt (vi tester selvfølgelig også hver eneste lift grundigt med bl.a. videodokumentation, før den forlader vores værksted).

Praktisk bekvemmelighed

Det modulære designs nemt-at-samle-og-skille-ad-uden-at-noget-går-i-stykker princip gør også, at delene i vores løfteudstyr er meget nemme at komme til og reparere på, hvilket er noget de fleste firmaers reparationsafdelinger sætter stor pris på.

Vi har også et komplet reservedelsprogram parat, hvis der skulle blive behov for det.

Kosteffektivitet

De relativt set lave produktionsomkostninger som ses i forbindelse med fremstillingen af modulært baseret løfteudstyr (sammenlignet med de ressourcer, det kræves at designe en løftevogn fra bunden) afspejles selvfølgelig også i prisen.

Det multifunktionelle potentiale i en 2Lift miniløfter kan også vise sig at være vigtig kosteffektiv pointe, hvis man har flere forskellige typer af laste, man skal løfte og håndtere.

Et andet aspekt af kosteffektiviteten er investeringen i langtidsholdbarhed. Hvis noget på løftevognen går i stykker eller slides ned, er der ingen grund til at udskifte hele liften, man udskrifter bare det udtjente modul.

Kortere produktionstid

Eftersom det ikke er nødvendigt at opfinde den dybe tallerken i forbindelse med hvert produkt, så er design- og produktionstiden reduceret betragteligt. Dette betyder en sandsynligvis hurtigere produktlevering, end det normalt er tilfældet med individuelt tilpasset løfteudstyr. 

Vi håber, vores præsentation af 2Lift Modular Design har været behjælpelig. Tøv endelig ikke med at kontakte os, hvis du er nysgerrig efter at vide, hvordan vi måske kan hjælpe dig. Vores imødekommende og kompetente personale sidder parate ved telefonerne klar til at svare på alle de spørgsmål, du måtte have.


Gå til siden for specialløsninger for et overblik over eksempler på skræddersyede liftløsninger.

Gå til forsiden.