Ophavsret / copyright

Indholdet på dette website er beskyttet af ophavsretten i henhold til internationale konventioner.

Alle filer (inklusive downloadede filer) og al information (tekst såvel om grafikker/billeder), som forefindes på dette website ejes af 2Lift ApS og er beskyttet af ophavsretten. Dvs. intet indhold på, eller som stammer fra, dette site, må duplikeres, kopieres, modificeres, tilpasses, distribueres eller transmitteres på nogen måde uden forudgående skriftlig tilladelse – undtagen i de tilfælde, hvor meget korte citater indarbejdes i anmeldelser eller anvendes i anden ikke-kommerciel henseende, som tillades af loven for copyright.

Således, hvis ikke på anden vis eksplicit formuleret, så er alle downloads eller print af enkelte sektioner af dette website kun tiltænkt som personlig information og må ikke bruges i kommerciel henseende eller være genstand for offentlig reproduktion.

Enhver information, som overgives til 2Lift med henblik på offentliggørelse, er afsenders eget fulde ansvar (inklusive sikring af alle rettigheder fra tredjeparter), og al sådan information tilvejebragt af afsender betragtes som ikke-fortrolig, fuldstændig gratis og ikke pålagt royalty eller anden kompensation. 2Lift vil uigenkaldeligt og for al tid bevare den ikke-eksklusive ret og licens til at offentliggøre, reproducere, bruge, distribuere, tage uddrage fra, redigere i og fremvise al sådan information eller dele af det i hele verden i en hvilken som helst form eller forum, som 2Lift vælger.

Brugen af dette website giver ikke brugeren nogen som helst ejeskabsrettigheder til 2Lifts indhold eller medfører nogen ret eller licens til at bruge 2Lifts servicemærker eller varemærker uden forudgående skriftlig tilladelse fra 2Lift ApS.

Hvis der ønsker mere information, eller der er spørgsmål til dette websites ophavsretpolitik, er man velkommen til at tage kontakt til os.

Tak.

2Lift ApS
Nordrupvej 65
4200 Slagelse,
Denmark
info@2lift.com
(+45) 61 70 54 70