Kvinde i renrumsdragt, hætte og ansigtsmaske, som står ved siden af en maskine i rustfrit stål.
2Lift / Industrier / Pharma

Den stærke og fleksible GMP-optimerede miniløfter i rustfrit stål for pharmaindustrien

At finde renrumsudstyr såsom fx en pharma miniløfter kan måske umiddelbart lyde som en enkel opgave. Dog er alle de tanker, man er nødt til at gøre sig på forhånd, bestemt ikke få eller af simpel karakter, da erhvervelse af løftevogne til pharma indebærer en kritisk forholden sig til bl.a. følgende koncepter:

– Industristandarder, fx GMP
– Produktionsområdekontrol
– Lav kontamineringsrisiko
– Optimal ergonomi

Disse krav betyder, at processen i at erhverve sig det optimale industrikompatible rustfri renrumsudstyr til den pharmaceutiske industri, kan være en stor udfordring.

Og ud over det, hvis det, man har behov for, ikke er standard renrumsudstyr, så er listen over tilgængelige leverandører hurtigt blevet kortere og udfordring blot endnu større.

Forhåbentlig kan vi hjælpe. Hos 2Lift er vi specialister i løftevogne til renrumsbrug, og vi håber, at vi i vores vejledning kan gøre denne opgave så let og overskuelig som overhovedet muligt.

Rustfri miniløfter for pharmaindustrien. Kompatibel med GMP, ideel til renrum. 2Lift ApS.

Løftevogne til pharma- og medicinalindustrien og renrum er vores speciale

Ofte opfattes det at levere en minililøfter til pharmaindustrien som udfordrende, krævende og besværligt. Vi undervurderer heller aldrig kravene, men værdsætter og byder udfordringen velkommen.

Det, at designe rustfrit løfteudstyr til renrum, udgør vores kerneområde og er ganske enkelt vores passion. Vi oplever, at udfordringer i sidste ende kun kan gøre vores arbejde bedre, og det er vi altid taknemmelige over.

I 2Lift er vi specialister i at designe og fremstille løfteudstyr i ekstra høj kvalitet til medicinalindustrien og fødevareindustrien.

GMP pharma minilifte til renrum.

Vi har mange års erfaring i at levere minilifte til pharma. Faktisk kan man gå så langt som til at sige, at 2Lift er vokset op med pharma, da den allerførste miniløfter, vi producerede, var til en dansk pharmavirksomhed.

Sidenhen har vi bygget utallige rustfri rulleløftere og tøndeløftere samt andre lignende rustfri løftevogne til håndtering af fx paller og kasser i renrum.

Når vi skal bygge en miniløfter til renrum, tager vi opgaven meget seriøst, idet vi ved, at selv små og umiddelbart ubetydelige begivenheder, kan blive en kostelig affære:

En lille afskalning fra maling, en mikroskopisk dråbe smøremiddel eller et lille fiber i produktet, og så står man med en produktkontaminering mellem hænderne.

Således, når det drejer sig om minilifte til pharma, er det at leve op til industristandarderne (lige så vel som de enkelte firmaers individuelle regler og procedurer) for at opretholde kontrollen i produktionsområdet og forhindre ønsket kontaminering, et af vores primære mål.

Vi ved, hvor vigtigt det er, at overholde GMP.

GMP er vores renrumsbibel, når vi designer en miniløfter

GMP pharma løftevogn til brug i renrum.

GMP udpeger de regler, som vi følger, når vi designer løfteudstyr i rustfrit stål til pharmaindustrien.

Som mange i branchen sikkert allerede kender til hudløshed, så udgør GMP (Good Manufacturing Practices) den totale sum af aktiviteter, som er nødvendige for at sikre kvaliteten af et produkt i form af dets korrekthed og ensartethed.

Pharmaindustrien lever op til GMP via standardiserede regler for alle typer af arbejde, dokumentation, kontrol samt forebyggelse af kontaminering og fejl.

Når vi i 2Lift designer vores løftevogne til renrum, følger vi kompromisløst GMP-præmisserne for udstyr, som det står i foreskrevet i EU Guidelines for Good Manufacturing Practice for Medicinal Products for Human and Veterinary Use.

De vigtigste GMP-principper, vi bygger ind i designet på vores løfteudstyr, omhandler forebyggelse af kontaminering.

Så for at citere EU-retningslinjerne for GMP, arbejder vi hårdt for at sikre, at overfladerne er (følgende er oversat fra engelsk):

“[…] glatte, fri for revner og åbne sammenføjninger […]”, for at de ikke skal “[…] afgive partikler og […] som tillader let og effektiv rengøring og, hvis det kræves, desinfektion.”

Ydermere stræber vi efter at sikre at:

“[p]roduktionsudstyret ikke udgør nogen risiko for produktet. De dele af produktionsudstyret, som kommer i kontakt med produktet, må ikke være reaktivt, additivt eller absorberende i en sådan grad, at det påvirker kvaliteten af produktet og dermed udgør en risiko.”

Vi slår ingen genveje, når vi skal designe en miniløfter til renrum

I løbet af den tid, hvor vi har produceret løftevogne til både den pharmaceutiske industri og fødevareindustrien, har vi desværre hørt historier om produkter, som ikke kunne leve op til industristandarderne, hvilket resulterede i uheldig produktkontaminering.

Når man bygger rustfri el minilifte til brug i renrum, er produktkontaminering ikke det eneste, man bør holde sig for øje. Når elektricitet og bevægelige dele også er involveret, så bliver personalets sikkerhed også en stor faktor.

Vi ved, at vores kunder vil gå meget langt for at sikre, at deres udstyr til renrum, fx en miniløfter, er sikkert, pålideligt og i høj kvalitet.

I 2Lift vil vi også gå så langt vi kan for at afspejle disse ambitioner i vores løsninger for løftevogne.

Grundspecifikationerne på vores løftevogne til pharma og renrum
– Grader af rustfrit stål, (IP) og overfladeruhed (RA)

Rustfri rulleløfter til pharma og renrum. GMP optimeret løftevogn. 2Lift.

Som allerede nævnt springer vi ikke over, hvor gærdet er lavest, når det drejer sig om vores lifte – hverken i henhold til design eller materialer og komponenter. Således følger vi stringent industristandarderne, når det gælder typerne af rustfrit stål, kapslingsgrad og overfladeruhed.

De typer af rustfrit stål, som vi kan tilbyde at producere en miniløfter i

Rustfrit stål er ikke bare rustfrit stål. Der eksisterer forskellige typer stållegeringer, som er ideelle til forskellige formål og miljøer.

Det, som vi kan tilbyde, er to typer af austenistisk rustfrit stål, AISI 304 og AISI 316L.

Begge typer stål er stærkt korrosionsbestandige, ikke-magnetiske, varmeresistente, hygiejniske, langtidsholdbare og ideelle byggematerialer for løfteudstyr til industrier som pharma, fødevarer, kemi, bryggeri og mejeri.

Om der er behov for en lift i AISI 304 eller AISI 316L afhænger primært af niveauet af ætsende stoffer til stede i produktionsmiljøet.

AISI 304

Denne stållegering indholder omkring 18% krom og 10% nikkel og yder en meget høj rustbeskyttelse.  AISI 304 er det, vi bruger i vores standard løftevogne til renrum og er typisk et udmærket valg til fødevareindustrien og mange gange også for pharmaindustrien.

AISI 316L

I miljøer, hvor korrosionsrisikoen er højere, anbefaler vi at bruge AISI 316L, som består af ca. 17% krom, 12% nikkel og 2,2% molybdæn. Tilføjelsen af molybdæn øger holdbarheden og korrosionsbestandigheden.

AISI 316L er det, vi anbefaler for miljøer med høj chlorid- eller svovlsyreeksponering. Det er også et godt valg for offshore-industrier eller industrier i kystområder, da syren fra saltvand også øger risikoen for korrosion.

Høj kapslingsgrad (vandtæthed)

IP (International Protection Rating, også kendt som Ingress Protection Rating (kapslingsgrad)) afgør graden af beskyttelse mod indtrængning af fast og flydende materiale såsom støv og vand. I daglig tale refererer man typisk til IP som vandtæthed.

En kapslingsgrad på IP65 er standard for vores pharmaceutiske SP-lifte, hvilket betyder, at de er støvtætte og kan modstå vandstråler – hvilket betyder, at de let kan rengøres med vand fra en vandslange.

Lav overfladeruhed (Ra)

Vores miniløfter udstyr til renrum har også en lav overfladeruhed på mindre end 1.6 Ra, og på de områder, hvor der kan forekomme produktkontakt, kan vi garantere en Ra på kun 0.8.

Pharmatilpassede komponenter
– For optimering af ergonomi, rengøringsprocedurer og produktområdekontrol

Således, når det handler om at kontrollere produktionsmiljøet, så er valget af materialer helt essentielt. Når det drejer sig om at optimere på ergonomi, så spiller brugergrænsefladen og valget af komponenter, også en afgørende rolle.

Det at bære forskellige former for renrumsbeklædning kan gøre det at håndtere en miniløfter udfordrende. Vi gør, hvad vi kan for at lette denne opgave. Fx har vi designet en handskevenlig brugergrænseflade på fjernbetjeningen, så knapperne nemt kan føles gennem handskerne.

Det typiske valg af løftemekanik inde i løftesøjlen er en kuglespindel. Sådan en løsning har sine fordele, men mængden af fedt og smøremidler, som det kræver for at den fungerer optimalt, kan udgøre en kontamineringsrisiko.

Derfor bruger vi en kontamineringssikker løsning, som består af et bælte forstærket med rustfri stålwires. Denne løsning kræver ingen smøremidler og er således kontamineringssikker.

Og ud over det, er systemet vedligeholdelsesfrit.

Et blik ind i en miniløfter: Kontamineringssikker løftemekanik inde i en løftesøjle af rustfrit stål. Billede af bånd inde i mast og hjul.

Valget af hjul er også noget, som vi er meget bevidste omkring. Ikke alene bør de være et optimalt match for gulvet for at skabe mindst mulig friktion og således bane vejen for mindst mulig kropsbelastning, men af kontamineringsårsager bør de heller ikke afsætte mærker på gulvet.

Galleri med rustfri GMP-kompatible løftevogne
– Eksempler på den pharmatilpassede miniløfter

El tøndeløfter i rustfrit stål til brug i pharma miljøer som fx renrum. På den er monteret en drejeenhed og en sakseklemme ideel til håndtering af tønder.

Model ERU: Elektrisk drejeenhed med sakseklemme for tønder

Med denne elektriske tøndeløfter, klemmes der om tønden med bånd, der er monteret på en sakseklemme.

Denne løsning tillader tønden at rotere til siden, 180° i hver retning. Den maksimale løftekapacitet er 120 kg.

Elektrisk rulleløfter for renrum. Drejeenhed med sakseklemme som løfteværktøj til at løfte og håndtere rullen.

Model ERU-EC: Elektrisk drejeenhed med sakseklemme til ruller

Med denne elektriske rulleløfter, gribes der om rullen med plader, der er monteret på en sakseklemme.

Denne løsning muliggør, at rullen kan rotere til siden, 180° i hver retning. Den maksimale løftekapacitet er 100 kg.

GMP-optimeret miniløfter i rustfrit stål til rullehåndtering af fx papir og folie til brug i renrum i pharmaindustrien. Fuldt ud elektrisk mobilt løfteudstyr, som både kan løfte, vippe og dreje rullen.

Model ERM: Elektrisk rullemanipulator

Med denne elektriske rullemanipulator, gribes rullen i kernen, som kan vippes op til 90°, hvilket muliggør let placering på fx en dorn.

Denne løsning kan håndtere forskellige kernediametre og kan løfte ruller på op til 180 kg.

Rustfri miniløfter til renrum og pharma kombineret med en specialdesignet sakseklemme til håndtering af cylinderformede objekter. f.eks. et stort filterhus. 2Lift ApS.

Model ERU-EC: Elektrisk drejeenhed med sakseklemme

Ved at anvende en elektrisk drejeenhed og en sakseklemme, er der mulighed for at gribe og rotere mange forskellige typer laster. Filtre, beholdere, containere og alle mulige typer produktionsudstyr kan håndteres let og ubesværet.

Med det rette løfteværktøj kan et næsten hvilken som helst element gribes og håndteres med denne løsning, som kan løfte op til 100 kg.

Elektrisk tøndeløfter, GMP kompatibel og i rustfrit stål. Denne tromleløfter er udstyret med en drejeenhed og en lineær klemme til håndtering af tromler og tønder op til 150 kg.

Model ERU-ELC: Elektrisk drejeenhed med lineær klemme til tønder

Med denne elektriske tøndeløfter gribes tønden med bånd monteret på en lineær klemme. Den lineære klemme muliggør et kraftfuldt greb på tønder, som kan have mange forskellige diametre.

Drejeenheden tillader tønden at vippe til siden, 180° i hver retning. Denne løsning håndterer tønder på op til 180 kg.

Elektrisk, rustfri løftevogn med speicaldesignet dobbeltdorn til at løfte, rotere og docke beholdere og tromler. 2Lift ApS.

Model ERU-DM: Elektrisk drejeenhed med dobbeltdorn

Med den elektriske drejeenhed og dobbeltdorn-løsning, løftes og roteres diverse beholdere let.

Denne løsning kan løfte op til 200 kg.

Elektrisk tøndehåndteringsudstyr i rustfrit stål til brug i renrum. En lineær klemme og en tippeenhed gør, at tønden eller tromlen kan både løftes og vippes fremad.

Model ELC-ETU: Elektrisk klemme- og tippeenhed

Med dette udstyr til tøndehåndtering, gribes tønden med bånd monteret på en lineær klemme. Den lineære klemme yder et fast og sikkert greb på tønder med vilkårlige diametre.

En tippeenhed tillader tønden at vippe fremad, hvilket muliggør tømning af tønden. Denne løsning løfter tønder på op til 180 kg.

Vores modulære design muliggør let tilpasning til specifikke behov og krav

For at være så tilpasningsdygtige som muligt i vores liftløsninger, så er alle vores løftevogne født med styrken fra vores 2Lift Modular Design.

Dette betyder, at vi let kan tilpasse vores lifte og finde en løsning for at løfte og håndtere næsten hvad som helst.

Og hvis vi ikke allerede har designet noget, som minder om det, der er behov for, så er vi altid parate til at skræddersy en miniløfter, så den passer optimalt til dine specifikke behov og krav.  

Hvis du har nogen spørgsmål omkring, hvordan vi kan hjælpe dig, eller blot spørgsmål generelt, så er du meget velkommen til at kontakte os.

Andre brancher

Mand, som laver tests i fødevareindustrien.

Fødevarer

Få information om vores hygiejniske og rengøringsvenlige løftegrej i rustfrit stål særligt designet til de behov og høje krav kendetegnende for fødevareindustrien.

LÆS MERE

Mandlig arbejder i et lagermiljø.

Lager

Se forskellige eksempler på den fleksible, stærke og ergonomiske lager lift ideel for workflow optimering i enhver type af lagermiljø i enhver type industri.

LÆS MERE


Gå til vores hovedside for brancher for et overblik over, hvordan vi tilpasser os forskellige arbejdsmiljøer.

Gå til forsiden.