Dockingsystem

Dockingsystem:
Løftesystemer for præcis placering af miniliften

Når man skal opsamle eller placere laster præcist, kan det være nødvendigt med et gode løftesystemer for præcis docking.

Specielle løftesystemer til docking er relevant i situationer, hvor det er afgørende, at miniliften placeres et bestemt sted på gulvet, før den hæver eller sænker sin last.

Dette er for eksempel tilfældet, når løfteanordningen skal tilsluttes andre maskiner, eller når pladsmangel kræver, at lasterne sættes præcist ned.

I sådanne tilfælde tilbyder vi et dockingsystem, der gør det muligt at placere miniløfteren hurtigt og nemt.

Der findes to forskellige varianter af dockingsystemer: den ene er til montering på gulv, den anden er til montering på lodrette overflader som f.eks. vægge.

For at placere løftevognen skal du blot køre den ind i dockingsystemet; løftevognen føres derefter ind i den korrekte position.