Ergonomi: tunge løft
- Manuel håndtering og risikovurderingsværktøjer for Schweiz

En guide til ergonomi og tunge løft i Schweiz
Selv om Schweiz ikke er med i EU, sørger de for, at mange af deres love er i overensstemmelse med EUs regler. Såvidt vi kan se, er dette også tilfældet med deres regler for manuel håndtering, som minder meget om de fleste EU-landes regler.

Denne side er lavet til arbejdsgivere (og andre interesserede parter, naturligvis) i Schweiz, som er på udkig efter brugervenlige og letfordøjelige:

 • Retningslinjer til sunde og korrekte metoder til at løfte, holde, bære, skubbe og trække.
 • Ergonomiske risikovurderingsværktøjer til analyse af manuelle håndteringsopgaver på arbejdspladsen.

Således vil du på denne side bl.a. finde:

 • En kort introduktion til de relevante myndigheder inden for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen (hvilket inkluderer området for manuel håndtering), så man ved, hvor man skal henvende sig, hvis man ønsker mere information end det, som er præsenteret her.
 • Links ud til guides og værktøjer til risikovurdering af det at løfte, holde, bære, skubbe og trække - på både tysk, fransk og italiensk.

Lovene om og myndighederne ansvarlige for manuel håndtering i Schweiz

Når det drejer sig om lovgivningen for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, er der to sæt af love, man skal være opmærksom på, Arbejdsloven og Ulykkesforsikringsloven.

Arbejdsloven

Kort fortalt, dækker Arbejdsloven alle beskæftigelsesstandarder og handler basalt set om arbejdstageres rettigheder såsom arbejdstid, beskyttelse af helbred og personlig integritet etc.

Ulykkesforsikringsloven

Endnu kortere fortalt, så handler Ulykkesforsikringsloven om arbejdsrelaterede ulykker og sygdomme.

Det føderale råd
- Den overvågende instans

Når det drejer sig om at opretholde Ulykkeforsikringsloven (som er den lov, som er mest relevant i forhold til det, vi skal behandle her), så skal vi se til Det føderale råd, som hovedsagelig fungerer som det overordnede tilsynsorgan, der beskytter arbejdere mod arbejdsrelaterede ulykker og sygdomme.

Dette føderale råd overvåger aktiviteterne i det centrale organ kaldet Den føderale koordineringskommision for sikkerhed på arbejdspladsen, the Federal Coordination Commission for Occupational
Safety (FCOS) / Eidgenössische Koordinationskommission für Arbeitssicherheit (EKAS) / Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) / Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL).

FCOS
- 'Hovedkontoret', hvor al koordineringen finder sted

FCOS fungerer som en slags hovedkontor, hvor de kontrollerer og koordinerer de mere handlingsorienterede instanser, som nævnes i de næste afsnit.

De udøvende parter: SUVA og SECO

Således har vi 'under' FCOS de udøvende organer - dem som handler så at sige. Deres job er at overvåge implementeringen af diverse politikker vedrørende sikkerhed og sundhed på arbejdet ved fx at bistå med rådgivning og overvåge virksomhederne.

Med andre ord, deres overordnede job er at håndhæve loven.

Disse udøvende organer består af SUVA (den vigtigste myndighed inden for ulykkesforsikring) og SECO (Statssekretariatet for økonomiske anliggender) sammen med kantoner og specialiserede organisationer.

Meget af det materiale, som præsenteres på denne side, bl.a. links til ergonomiske guides og risikovurderingsværktøjer for manuel håndtering i Schweiz, er lavet af SUVA.

Ergonomiske risikovurderingsværktøjer for arbejdsgivere

I Schweiz, ligesom det er tilfældet i mange andre europæiske lande, er de ergonomiske retningslinjer for manuel håndtering forebyggende af natur. (Se de schweiziske retningslinjer på tysk, fransk og italiensk.

I disse retningslinjer står der, at:

 • Manuel håndtering af tunge byrder skal holdes på et absolut minimum.
 • Hvis det er nødvendigt at foretage manuel håndtering af tunge byrder, skal arbejdsgiveren træffe passende foranstaltninger for at sikre sine medarbejderes sikkerhed og sundhed.
 • Medarbejdere skal informeres omkring lastens vægt og de risici, som er forbundet med dens håndtering, og de skal modtage passende træning i manuel håndtering.

Hvis medarbejdere skal løfte tunge objekter manuelt, har Schweiz etableret nogle maksimale værdier, som mænd og kvinder (under ideelle omstændigheder) må løfte.

Den schweiziske maksimal anbefalede vægtgrænse for løft for mænd og kvinder mellem 20 og 35 år.Den maksimalt anbefalede vægt, som mænd og kvinder mellem 20 og 35 år må løfte er:

 • 25 kg for mænd
 • 15 kg for kvinder

Er man ældre eller yngre end dette (eller gravid), skal vægten reduceres. Du kan se værdierne for alder og vægt i en tabel på denne side (tysk), eller på denne side (italiensk). Desværre har vi ikke kunnet finde nogen fransk version.

Hvis den manuelle håndteringsopgave bliver mere kompleks eller anstrengende, skal lastens vægt også reduceres.

Eksempelvis, hvis tunge byrder skal bæres mere end fire gange pr. time, skal den maksimale vægt reduceres til:

 • 12 kg for mænd
 • 7 kg for kvinder

Se følgende for referencer:

Ark med ergonomiske risikovurderinger for det at løfte, holde og bære

For at finde ud af, om ens medarbejdere er involveret i manuel håndtering med høj risiko, har SUVA lavet et ergonomisk risikovurderingsdokument (på tysk, på fransk, på italiensk), som på dansk løst kan oversættes om "Identifikation af farer: Manuelt løft og transport af byrder"

I dette dokument er de risici, som er forbundet med en bestemt manuel håndteringsopgave, bestemt ud fra disse variabler:

 • En tidsmæssig evaluering baseret på typen af håndteringssituation: Løfte, holde eller bære.
 • Lastens vægt, og om man er mand eller kvinde.
 • Typen og omfanget af de stillinger, som man går igennem i håndteringssituationen.
 • Graden af eksterne begrænsninger i arbejdsområdet.

Dokumentet er relativt nemt at udfylde, men hvis man er i tvivl, findes der også en vejledninger og forklaringer. Fx var vi nødt til at læse forklaringen omkring den tidsmæssige evaluering flere gange for at finde ud af, hvordan vi skulle udfylde arket (det viste sig, at vi skulle vælge mellem tre forskellige typer af håndteringsscenarier). Heldigvis er der et eksempel på, hvordan man skal udfylde arket, og hvordan man udregner risikoen, hvilket er meget nyttigt.

Her er de schweiziske risikovurderingsark for det at løfte, holde og bære klar til download på tysk, fransk og italiensk:

Ergonomiske risikovurderingsark for skub og træk

Hvis ens arbejdere skal skubbe eller trække byrder, har SUVA skabt et andet risikovurderingsark (på tysk, fransk, italiensk), hvor man kan analysere den grad af fysisk belastning, man udsætter kroppen for, når man skubber eller trækker en last på hjul.

Løst oversat til dansk hedder dette dokument: "At skubbe og trække byrder på hjul. En analyse af fysisk belastning."

Hvis man som virksomhed vil have så præcist et billede som muligt, skal man se på mindst tre arbejderes håndteringsopgaver.

Antallet af variable, som skal udfyldes i dette ark, er mere omfattende, end det var tilfældet i risikovurderingen af løft, og så vidt vi kan se, er der ingen vejledninger eller eksempler, man kan følge, så denne risikovurdering er muligvis lidt mere kompliceret at lave.

Her er de schweiziske risikovurderingsark for skub og træk klar til download på tysk, fransk og italiensk:

Onlineressourcer fra SUVA omkring manuel håndtering i Schweiz (på tysk, fransk og italiensk)

Onlineressourcer fra SUVA omkring manuel håndtering og risikovurderinger i Schweiz.SUVA har en ganske bred vifte af forskelligt onlinemateriale omkring manuel håndtering. Her er nogle links til dokumenter, som måske kunne være af interesse:

Manuel håndtering og ergonomi på tysk

Manuel håndtering og ergonomi på fransk

Manuel håndtering og ergonomi på italiensk

Vilkår for brug (disclaimer)

Vi har gjort vores bedste for at sikre nøjagtigheden og pålideligheden af oplysningerne præsenteret på denne side. Dog kan vi ikke garantere, at alle oplysninger er korrekte. Således kan vi ikke holdes ansvarlige for nøjagtigheden, indholdet, fuldstændigheden, lovligheden eller pålideligheden af de her angivne oplysninger.

Hvis du finder nogen forældede eller ukorrekte informationer på denne side, så er du meget velkommen til at kontakte os, så vi kan opdatere vores side.

Andre relaterede sider

manual handling regulations dk lille
En guide til manuel håndtering
niosh lifting equation dk lille
NIOSH løfteligning
ergonomic assessment tools manual handling dk
Værktøjer til ergonomisk risikovurdering

Landespecifikke sider med ergonomiske guidelines og værktøjer til risikovurdering

uk
Storbritannien
Tyskland
Tyskland
Østrig
Østrig
Frankrig
Frankrig
Irland
Irland
holland
Holland
Danmark
Danmark
Sverige
Sverige
Spanien
Spanien
Portugal
Portugal
Italien
Italien
Schweiz
Schweiz
Norge
Norge
CanadaCanada Australien
Australien