Portugal

2Lift / Ergonomi / Portugal

Hvor meget må man løfte på en arbejdsplads i Portugal?
– Regler for manuel håndtering og ergonomiske retningslinjer for løft

Ønsker du at finde ud af, hvad loven siger omkring spørgsmålet, hvor meget må man løfte på en arbejdsplads i Portugal? Og måske har du også brug for at vide noget mere generelt omkring reglerne for manuel håndtering, samt hvilket ansvar man har som arbejdsgiver, hvis der skal løftes objekter på arbejdspladsen?

Her er, hvad du kan finde på denne side:

  • En introduktion til myndigheden ansvarlig for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen i Portugal (hvilket inkluderer området inden for manuel håndtering).
  • Indsigt i portugisisk lovgivning omkring arbejdsgiverens ansvar, hvis der foregår manuel håndtering på arbejdspladsen.
  • Vægtgrænser for løft på arbejdet i Portugal.
  • Links til ergonomiske retningslinjer for manuel håndtering og korrekte teknikker for det at løfte og bære.

Myndigheden ansvarlig for manuel håndtering i Portugal

Den instans, som har det primære ansvar for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen i Portugal er Myndigheden for arbejdsvilkår (Autoridade para as Condiçôes do Trabalho (ACT)).

ACT fungerer både som offentligt informationsorgan for regler omkring erhvervsrelateret sundhed og risici og som håndhævende instans, der skal sikre, at virksomheder overholder loven omkring det at beskytte medarbejdere og holde arbejdsmiljøet fri for farer (reference).

I Portugal er minimumsforskrifterne for sikkerhed i forbindelse med manuel håndtering, som de står i EU direktiv 90/269/EØF, blevet indarbejdet i national lovgivning via Decreto-Lei nº 330/93, de 25 de setembro.

Målet for denne lov er at minimere risici fra manuel håndtering for at reducere antallet af tilfælde af MSD og andre ryglidelser.

Arbejdsgiverens lovpligtige ansvar

Som arbejdsgiver har man det fulde ansvar for at sikre sine medarbejderes sikkerhed og sundhed, hvilket inkluderer at beskytte dem mod de risici, som ligger i manuel håndtering.

Det er arbejdsgiverens pligt at gøre, hvad han eller hun kan for at undgå enhver manuel håndteringsaktivitet, som kan medføre helbredsrisici – enten gennem organisatoriske ændringer eller via implementering af mekaniske hjælpemidler.

Hvis manuel håndtering ikke kan undgås, skal arbejdsgiveren træffe passende foranstaltninger for at reducere risiciene ved manuel håndtering så meget som muligt.

Arbejdsgiveren skal udføre ergonomiske risikovurdering af manuelle håndteringsopgaver.

Når man udfører en risikovurdering, kræver følgende områder et særligt fokus:

  • Lastens karakteristika (for stor, tung, svær at holde på etc.)
  • Den nødvendige fysiske indsats (for hård en indsats, drejning i overkroppen, ergonomisk ukorrekte stillinger etc.)
  • Arbejdsmiljøet: Arbejdsgiveren skal også lægge en indsats i at optimere på arbejdsmiljøet for at undgå risici (sikre at der er nok plads, ikke-skrånende gulv, passende temperatur etc.)
  • Selve den manuelle håndteringsaktivitet: Arbejdsgiveren skal også træffe passende foranstaltninger i forhold til at sikre nok hvile, sundt arbejdstempo etc.

Det er også arbejdsgiverens pligt at sikre, at medarbejderne ved alt, hvad der er at vide omkring den manuelle håndteringsaktivitet såsom helbredsrisici og lastens maksimale vægt. Arbejdsgiveren skal også sørge for passende mængde træning, så manuel håndtering foregår på ergonomisk korrekt vis.

Hvor meget på man løfte på en arbejdsplads i Portugal?

Som et af de få lande i EU har Portugal indarbejdet vægtgrænser i deres lovgivning.

Vægtgrænserne for manuel håndtering i Portugal er:

  • Et maksimum på 30 kg for sjældne / lejlighedsvise løfteopgaver.
  • Et maksimum på 20 kg for hyppige løfteopgaver.

Ergonomiske retningslinjer for manuel håndtering i Portugal

ACT har udgivet en praktisk guide til manuel håndtering, Movimentação manual de cargas. Guias práticos, hvor de på enkel og letlæselig vis gennemgår risikofaktorerne ved manuel håndtering og korrekte ergonomiske løfteprincipper.

Hvor meget må man løfte på arbejdspladsen i Portugal? Maksimum vægtgrænse for løft i Portugal.

Udover at omtale risikofaktorer, peger guiden også på vigtigheden af at inkludere individuelle faktorer i risikovurderingen såsom alder, personlig styrke, evner, viden, tidligere MSDtilfælde og livsstil. Derudover nævner den mange af de risikofaktorer, som loven omhandler og uddyber dem.

Resten af dokumentet indeholder information om korrekte og sikre løfteteknikker og -holdninger.

En anden udgivelse omkring det at løfte og bære på optimal ergonomisk vis fra ACT er Riscos profissionais associados à movimentação manual de cargas (Professionelle risici forbundet med manuel håndtering af byrder).

Risikovurderinger for manuel håndtering af byrder

Desværre har vi ikke været i stand til at finde nogen arbejdsgiverorienterede værktøjer til risikovurdering af manuel håndtering i Portugal. På ACTs hjemmeside refererer de til det gratis OiRA risikovurderingsværktøj for evaluering af risici på arbejdspladsen.

Andre onlinelinks fra Arbeidstilsynet om manuel håndtering in Portugal

Onlineressourcer for manuel håndtering omkring arbejdsgivernes ansvar og ergonomiske retningslinjer for løft på arbejdet i Portugal.

Vilkår for brug (disclaimer)

Vi har gjort vores bedste for at sikre nøjagtigheden og pålideligheden af oplysningerne præsenteret på denne side. Dog kan vi ikke garantere, at alle oplysninger er korrekte. Således kan vi ikke holdes ansvarlige for nøjagtigheden, indholdet, fuldstændigheden, lovligheden eller pålideligheden af de her angivne oplysninger.

Hvis du finder nogen forældede eller ukorrekte informationer på denne side, så er du meget velkommen til at kontakte os, så vi kan opdatere vores side.

Andre relaterede sider

Landespecifikke sider med ergonomiske guidelines og værktøjer til risikovurdering