Danmark

2Lift / Ergonomi / Danmark

Ergonomiske retningslinjer for tunge løft i Danmark
– Hvor meget må man løfte, bære, skubbe eller trække på arbejdet?

Er du arbejdsgiver i Danmark, og vil du gerne kende EU-reglerne for tunge løft (samt hvor meget man må bære, skubbe eller trække) på arbejdspladsen, så er du sikkert på udkig efter nogle letlæste og letforståelig retningslinjer for manuel håndtering samt nogle værktøjer for risikovurdering, som hurtigt kan anvendes på de løfteopgaver, som findes på arbejdspladsen.

Men hvordan fungerer alt dette så i Danmark?

Jo, når det kommer til at finde ud af, hvordan man i praksis kan overholde EU-reglerne i Danmark, så har vi ‘delvist’ heldet med os.

I Danmark har vi heldigvis noget materiale omkring det at løfte, bære, skubbe og trække, og det er relativt nemt at finde online (vi linker ud til det længere nede på denne side), men der er ikke særligt meget af det, det er af relativ generel karakter, og der er ingen (såvidt vi kunne finde) risikovurderingsværktøjer for manuel håndtering, som man som arbejdsgiver kan printe ud og bruge på sin arbejdsplads, desværre.

Men det materiale, vi har været i stand til at finde for Danmark, vil vi præsentere på denne side.

Det, som du vil finde på denne side, er:

 • En kort introduktion til den myndighed, som er ansvarlig for at håndhæve reglerne for manuel håndtering af byrder i Danmark, samt information om hvilken rolle EU har i alt dette.
 • Vægtgrænser for tunge løfte og det at bære i Danmark samt links ud til uddybende oplysninger om dette emne.
 • Ergonomiske retningslinjer for det at skubbe eller trække byrder på hjul.

Den ansvarlige myndighed for manuel håndtering i Danmark

I Danmark er det Arbejdstilsynet, som er den primære myndighed, som har ansvaret for at sikre, at Danmark følger EUs regler for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, herunder også reglerne for manuel håndtering.

På EU-niveau udgør Arbejdstilsynet også, hvad man kalder for det nationale kontaktpunkt for EU-OSHA (Den Europæiske Unions informationsagentur for arbejdsmiljø, The European Union information agency for occupational safety and health), hvilket betyder, at Arbejdstilsynet er EUs forlængede arm i sager og emner omhandlende sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen i Danmark.

Arbejdstilsynet er også det organ, som aktivt er ansvarlig for at kontrollere og holde øje med de danske virksomheder for at sikre at arbejdsmiljøet på arbejdspladsen er sikkert for arbejdstagerne.

Ergonomiske retningslinjer for manuel håndtering af byrder i Danmark

I Danmark kan man finde retningslinjerne for tunge løft og andre manuelle håndteringsopgaver i en “At-vejledning”. At-vejledninger er retningsgivende dokumenter skabt af Arbejdstilsynet, hvor EU-reglerne for arbejdsrelateret sikkerhed og sundhed fortolkes og formidles til offentligheden.

Når det drejer sig om manuel håndtering, så skal en sådan At-vejledning forklare i letforståelige termer, hvordan man kan leve op til EU direktiv 90/269/EØFs krav i praksis (dette direktiv kaldes også for det ‘manuelle håndteringsdirektiv’).

Med andre ord, en At-vejledning skal forklare virksomheder, hvordan de skaber et sikkert arbejdsmiljø i de situationer, hvor der foregår manuel håndtering. Dette gøres fx ved at angive faste vægtgrænser for tunge løft på arbejdspladsen, så arbejdere ikke risikerer rygskader (fx MSD) eller andre skader pga. uhensigtsmæssige arbejdsforhold, hvor der skal løftes, bæres, skubbes eller trækkes på for tunge læs.

De danske retningslinjer for manuel håndtering af byrder kan findes her: Løft, træk og skub. At-vejledning D.3.1. Her er et link til Løft, træk og skub i pdf-format.

Inden for EU er der mange forskellige måder og (tilsyneladende) indsatsniveauer, som EU-medlemsstaterne har anvendt i deres arbejde med at skabe nationale retningslinjer og risikovurderingsværktøjer for arbejdsgivere.

Eftersom EU direktiv 90/269/EØF ikke angiver nogen specifk vægtgrænse for manuel håndtering, vælger mange lande at basere deres anbefalinger på internationale modeller (fx NIOSHs løfteligning, ISO standarder, CEN standarder etc.).

I den næste sektion vil vi gennemgå reglerne for tunge løft i Danmark.

Vægtgrænser for tunge løft i Danmark

I Danmark er den maksimale vægtgrænse for, hvor meget man må løfte og bære relativt høj sammenlignet med mange andre europæiske lande, som har en mere restriktiv og konservativ holding til vægtgrænser.

Mange lande tillader en maksimal vægt på 25 kilo (for mænd) under ideelle forhold, men i Danmark er den maksimale vægt under optimale forhold intet mindre en 50 kilo. De fleste lande definerer den maksimale vægtgrænse forskelligt for mænd og kvinder, men det gør Danmark ikke. Her er den den samme.

Selv om Løft, træk og skub gør et hæderligt job i forhold til at forklare de risici og variable, der findes i manuel håndtering, så er de praktiske værktøjer tilgængelige for risikovurdering i Danmark ganske begrænsede. Faktisk, som vi allerede har nævnt, har vi ikke kunnet finde nogen risikovurderingsværtøjer, såsom fx ark man kan printe ud og udfylde.

Løft, træk og skub er der en enkelt illustrativ model, man kan følge, hvis man gerne vil finde ud af, om en given løfteopgave udgør en potentiel helbredsrisiko.

Modellen illustrerer risikoniveauet ved hjælp af en farvekode::

 • Rød (farlig)
 • Gul (kun sikker under ideelle forhold), bør undersøges nærmere)
 • Grøn (typisk sikker)

I denne model er hovedvariablen, som afgør den maksimale vægtgrænse, hvor tæt på kroppen lasten befinder sig. Jo tættere på kroppen, man holder lasten, desto mere sikkert er det at løfte, hvilket også betyder, at jo tættere på kroppen, desto tungere en last er tilladt.

Den sikre vægtgrænse for tunge løft under ideelle forhold defineres som følger:

 • Byrder holdt tæt til kroppen: 50 kg
 • Byrder holdt i en underarms afstand, ca. 30 cm: 30 kg
 • Byrder holdt i 3/4 af en arms afstand, ca. 45 cm: 15 kg
Vægtgrænser for tunge løft i Danmark. Hvor meget må man løfte på arbejdet?

Således er varierer vægtgrænsen for voksne arbejdere i Danmark alt afhængig af, hvor tæt byrden er placeret i forhold til kroppens midtpunkt. Den maksimale vægtgrænse er således 50 kg for tunge løft udført tæt på kroppen fra et sted midt på låret og til albuen. Dog skal man i løfteopgaven også forholde sig til andre kriterier såsom løftefrekvens, arbejdsmiljø/-omgivelser etc. for at løftet defineres som optimalt og således sikkert.

En anden ting at holde sig for øje er, at de ovenstående retningslinjer kun gælder, hvis arbejderen løfter mindre end et bestemt antal kilo pr. dag. Og igen er hovedvariablen defineret ud fra lastens afstand til kroppen.

Den maksimale overordnede vægt, som må løftes pr. dag i Danmark (når alle andre forhold er ideelle) er:

 • Ca. 10 tons for løft tæt på kroppen.
 • Ca. 6 tons for løft i en underarms afstand.
 • Ca. 3 tons for løft i 3/4 arms afstand.

Som nævnt gælder denne model kun for løft, hvor alle andre forhold er optimale. Variable (begrænsninger), som ‘trækker’ den maksimale vægt ned vil typisk være at finde i nogle af nedenstående kategorier.

Risikofaktorer i manuel håndtering:

 • Lastens egenskaber – hvor nem den er at håndtere (størrelse, form, håndgrebsmuligheder etc.).
 • Fysisk anstrengelse – fysisk stress og energi (holdning, drejning af overkroppen, arbejdshastighed, højde på løft etc.).
 • Arbejdspladsens kendetegn – begrænsninger (begrænset plads, ujævne gulve, temperatur, lys etc.).
 • Andre arbejdsforhold (løftefrekvens, uventede / uforudsete løft, vibrationer fra maskiner etc.).

Vægtgrænser for, hvor meget man må bære i Danmark

At bære byrder (mere end 2 meter) anses for mere risikabelt end blot at løfte og bør undgås så meget som muligt. Hvis det at bære ikke kan undgås, skal en risikovurdering udføres.

Vægtgrænserne for at bære er meget mere konservative end dem for tunge løft.

Hvis alle andre forhold er ideelle, så må man bære:

 • Ca. 20 kg, når lasten bæres tæt på kroppen.
 • Ca. 12 kg, når lasten bæres i en underarms afstand.
 • Ca. 6 kg, når lasten bæres i en 3/4 arms afstand.

Ergonomiske retningslinjer for at skubbe og trække i Danmark

Retningslinjer for at skubbe og trække byrder på hjul på arbejdet i Danmark.

Når det drejer sig om manuelt at skubbe og trække byrder på hjul, så er der en del retningslinjer i den førnævnte Løft, træk og skub, men Arbejdstilsynet er meget tøvende med at anbefale nogen faste grænseværdier i anvendt kraft eller kilo, når man skal starte, stoppe eller holde en last i bevægelse.

Tidligere plejede Arbejdstilsynet at sige, at startkraften ikke måtte overstige 400 Newton, og at kraften brugt på at holde lasten i bevægelse ikke måtte overstige 200 Newton. Men i dag er de gået væk fra dette, idet de siger, at en risikovurdering skal baseres på en evaluering af alle eksisterende parametre.

Dog siger de, at den ‘praktiske oplevelse’ af vægtgrænser er at:

 • Byrder på hjul med en samlet vægt på mindre end 200 kg (inklusiv vogn eller lift) sjældent udgør et problem, hvis skubbe- eller trækkeafstanden er kort, og transporten finder sted under ideelle arbejdsmiljøforhold (fx sikkert, jævnt gulv). 
 • Hvis den samlede vægt af den byrde, som skal skubbes eller trækkes er mellem 200-500 kg, så kan det være kritisk – hvorvidt det er problematisk afhænger af de andre eksisterende variable.
 • En samlet vægt på 500 kg anbefales ikke, da det anses for næsten altid at udgøre en sundhedsrisiko.

Onlineressourcer for manuel håndtering i Danmark

Onlineressourcer for det at løfte, bære, skubbe og trække i Danmark.

Vilkår for brug (disclaimer)

Vi har gjort vores bedste for at sikre nøjagtigheden og pålideligheden af oplysningerne præsenteret på denne side. Dog kan vi ikke garantere, at alle oplysninger er korrekte. Således kan vi ikke holdes ansvarlige for nøjagtigheden, indholdet, fuldstændigheden, lovligheden eller pålideligheden af de her angivne oplysninger.

Hvis du finder nogen forældede eller ukorrekte informationer på denne side, så er du meget velkommen til at kontakte os, så vi kan opdatere vores side.

Andre relaterede sider

Landespecifikke sider med ergonomiske guidelines for tunge løft og værktøjer til risikovurdering


Gå til hovedsiden Ergonomi for at få et overblik over regler og bestemmelser i hele verden.

Gå til forsiden.