Italien

2Lift / Ergonomi / Italien

Løfte regler på arbejdspladsen i Italien
– Manuel håndtering og værktøjer til ergonomiske risikovurderinger

Er man arbejdsgiver i Italien og ønsker at vide noget om løfte regler på arbejdet, regler for manuel håndtering, risikovurderingsværkøjer samt grænseværdierne for løft, skub og træk, har vi både gode og mindre gode nyheder.

De gode nyheder er, at der er masser af information om disse emner. De mindre gode nyheder er, at al denne information ikke er særlig praktisk anvendelig. Det meste af dette materiale synes at være rettet mod fagfolk og ikke den travle arbejdsgiver med lille eller ingen viden om ergonomi.

Dette skal dog ikke afholde os fra at præsentere det vigtigste af det, vi oplever, man bør vide, hvis manuel håndtering foregår på ens arbejdsplads i Italien.

Her er, hvad vi kommer til at gennemgå på denne side:

 • En hurtig introduktion til de vigtigste myndigheder ansvarlige for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen i Italien
 • Indsigt i lovgivningen omkring manuel håndtering i Italien samt arbejdsgiverens pligter og ansvar
 • Links til information om ergonomiske risikovurderinger
 • Vægtgrænser for løft på arbejdet

Myndighederne ansvarlige for manuel håndtering i Italien

I Italien er der flere instanser, som sammen er ansvarlige for at opretholde systemet for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Beskæftigelses- og sundhedsministeriet arbejder sammen med bl.a. de regionale koordineringsudvalg, og sammen er de ansvarlige for at overvåge, rådgive og hjælpe virksomheder med at overholde loven (reference).

Når det drejer sig om forebyggelse af erhvervsrelaterede risici i Italien, er mange forskellige instanser (både regeringsmæssige og andre) involverede. En af de vigtigste instanser i denne forbindelse er Institut for forsikring mod arbejdsulykker, INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), som også fungerer som OSHAs nationale kontaktpunkt.

INAIL er en offentlig non-profit organisation, hvis mål det er bl.a. at beskytte arbejdere mod erhvervsrelaterede risici, som kan bringe deres helbred i fare. INAIL har på deres hjemmeside en hel sektion dedikeret til manuel håndtering, risikoforebyggelse og ergonomi.

Love omkring manuel håndtering i Italien

Når det drejer sig om lovgivningen for manuel håndtering i Italien (og i mange andre lande også), så kan det være svært umiddelbart at gennemskue præcis hvor, man skal kigge henne for at finde information om løfte regler på arbejdspladsen.

I Italien er den primære lovramme D.Lgs 81/08. Denne lovramme indeholder flere EU direktiver, inklusiv EU direktiv 90/269/EØF, som også uofficielt omtales som det manuelle håndteringsdirektiv.

Dette italienske dekret beskriver arbejdsgivernes ansvar og peger på ISO 11228 standarden som den tekniske vejledning, man skal følge. Dvs. når man skal risikovurdere manuelle håndteringsopgaver såsom det at løfte og bære, skal det gøre ifølge ISO 11228 standarden. (Tak til Stefano Massera, formand for Veram for at præcisere dette for os).

Arbejdsgiverens forpligtelser i forhold til manuel håndtering

D.Lgs 81/08 står der, at:

Det er arbejdsgiverens ansvar enten via organisatoriske foranstaltninger eller mekaniske hjælpemidler at undgå, at medarbejdere udfører manuelle håndteringsopgaver. I tilfælde af at manuel håndtering ikke kan undgås, skal arbejdsgiveren agere ved at reducere risiciene fra manuel håndtering så meget som muligt.

Det er også arbejdsgiverens pligt at informere medarbejderne omkring diverse aspekter relaterede til den manuelle håndteringsaktivitet, såsom lastens vægt, den mest ergonomisk optimale måde at udføre opgaven på og arbejdsgiveren skal også yde tilstrækkelig medarbejdertræning.

Ergonomiske risikovurderinger for manuel håndtering i Italien

bilag XXXIII i D.Lgs 81/08 kan man finde de risikofaktorer, som arbejdsgivere skal være særligt opmærksomme på, når de udfører en risikovurdering af en manuel håndteringsopgave:

 1. Lastens karakteristika (om den er for tung, stor, besværlig at holde på etc.)
 2. Den nødvendige fysiske indsats (for anstrengende, kræver et drej i overkroppen, anden problematisk kropsholdning etc.)
 3. Arbejdsmiljøets karakteristika (er der nok plads til aktiviteten, er gulvet plant og stabilt, foregår højden for håndteringen inden for det optimale løfteområde, er temperaturen passende og ikke for høj eller lav etc.)
 4. Aktivitetskrav (for meget pres på rygsøjlen i for lang tid, ikke nok pauser / hvile, ikke selvreguleret arbejdstempo, for lang bæreafstand etc.)
 5. Individuelle risikofaktorer (fysisk egnethed til udførelsen af opgaven, alder og køn, ordentligt tøj og fodtøj, tilstrækkelig træning etc.)

Som allerede nævnt refererer D.Lgs 81/08 til ISO 11228 som den tekniske standard, man skal følge.

ISO 11228 består af tre dele:

 • Del 1: At løfte og bære
 • Del 2: At skubbe og trække
 • Del 3: At håndtere lettere laster ved høj frekvens

ISO 11228.1 omkring det at løfte og bære

Ifølge INAIL giver den tekniske standard ISO 11228.1 en trin-for-trin guide til, hvordan man risikovurderer det at løfte og bære byrder. Standarden kan bruges til to-hånds løfte- og bæreaktiviteter af objekter, der vejer mere end 3 kg.

Hvis man følger INAILs forklaring af ISO 11228.1, er der fire faser, en risikovurdering skal igennem:

 1. Man opdager, at der er en fare
 2. Man identificerer faren / risikoen
 3. Man udfører en estimering af risici
 4. Og så udfører man en risikovurdering

Vægtgrænser for løft i Italien (som fortolket af Occhipinti og Coll)

Tilsyneladende er ISO 11228.1 ikke særlig klar, når det handler om at differentiere de maksimalt anbefalede vægtgrænser i forhold til køn og alder (reference). Derfor foreslår Occhipinti og Coll at for en ikke-hyppig løfte- og bæreopgave (mindre end 1 opgave pr. 5. minut) under optimale omstændigheder bør vægtgrænserne for mænd og kvinder i Italien være:

Vægtgrænser for løft og manuel håndtering i Italien som fortolket af Occhipinti og Coll.
 • 25 kg for mænd mellem 18-45 år
 • 20 kg for mænd under 18 or over 45 år
 • 20 kg for kvinder mellem 18-45 år
 • 15 kg for kvinder under 18 eller over 45 år

Ydermere ifølge INAIL omkring ISO 11228når de manuelle håndteringsopgaver øges i hyppighed, skal lastens vægt på tilsvarende vis reduceres. For eksempel er det kun tilladt at løfte 15 gange i minuttet, og når man gør dette, så må man kun gøre det i maksimalt 1 time om dagen, og lasten må i dette tilfælde ikke veje mere end 7 kg.

På en 8 timers arbejdsdag må man maksimalt bære en total vægt på 10.000 kg, hvis afstanden fra start til slut ikke er mere end 10 meter.  Hvis afstanden er mere end 10 meter, så skal vægten reduceres.

NIOSHs løfteligning

NIOSHs løfteligning: Et værktøj til risikovurdering af manuel håndtering.

Et andet risikovurderingsværktøj, som INAIL refererer til er NIOSHs løfteligning (Equazione Rnle), som er ideel at anvende, hvis man gerne vil have et meget præcist resultat.

Ligesom det er tilfældet for ISO 11228, kræver NIOSHs løfteligning lidt mere tid at forstå og bruge og anvendes mest af fagfolk inden for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.

Det, man i helt korte træk får ud af NIOSHs løfteligning, er den anbefalede vægtgrænse for en specifik to-hånds løfteopgave, som anses for sikker for 75% af kvindelige arbejdere og 90% af mandlige arbejdere.

Den maksimale vægtgrænse i NIOSHs løfteligning er 51 pund (ca. 23 kg) under idelle omstændigheder.

Risikovurdering for skub og træk i Italien

Hvis man ønsker retningslinjer for det at skubbe og trække skal man anvende del 2 i ISO 11228 .

Onlineressourcer for manuel håndtering og løfte regler i Italien

Onlineressourcer for manuel håndtering i Italien omkring løfte regler og ergonomiske risikovurderinger.


Vilkår for brug (disclaimer)


Vi har gjort vores bedste for at sikre nøjagtigheden og pålideligheden af oplysningerne præsenteret på denne side. Dog kan vi ikke garantere, at alle oplysninger er korrekte. Således kan vi ikke holdes ansvarlige for nøjagtigheden, indholdet, fuldstændigheden, lovligheden eller pålideligheden af de her angivne oplysninger.


Hvis du finder nogen forældede eller ukorrekte informationer på denne side, så er du meget velkommen til at kontakte os, så vi kan opdatere vores side.


Andre relaterede sider


  Landespecifikke sider med ergonomiske guidelines og værktøjer til risikovurdering og løfte regler