Canada

2Lift / Ergonomi / Canada

Tunge løft på arbejdspladsen i Canada
– Regler for manuel håndtering og værktøjer til risikovurdering

Er du interesseret i at vide, hvordan Canada forholder sig til tunge løft på arbejdspladsen eller andre regler for manuel håndtering? Hvis ja, så er du kommet til rette sted.

Der er heldigvis masser af officielt bearbejdet materiale tilgængeligt, og vores formål her er at formidle essensen af dette materiale på en overskuelig og letfordøjelig måde.

På denne side vil man få:

 • En hurtig introduktion til den vigtigste myndighed inden for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen i Canada.
 • Indsigt i arbejdsgiverens forpligtelser i Canada, hvis dennes medarbejdere er involerede i manuel håndtering.
 • Links til ergonomiske retningslinjer for korrekt manuel håndtering.
 • Maksimale vægtgrænser for tunge løft på arbejdspladsen, og links ud til ergonomiske værktøjer til risikovurdering af løft.
 • Maksimale kraftgrænser for skub og træk af last på hjul.

CCOHS / CCHST: Myndigheden ansvarlig for manuel håndtering i Canada

I Canada er den føderale afdeling CCOHS Canadisk center for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen (Canadian Centre for Occupational Health and Safety) eller på fransk CCHST (Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail) den vigtigste myndighed inden for arbejdsrelateret sikkerhed og sundhed.

CCOHS / CCHST arbejder på at forbedre arbejdstageres sikkerhed og sundhed og dermed forebygge arbejdsrelaterede ulykker, skader og sygdomme. Dette gør de ved at tilbyde en bred vifte af services og metoder til at hjælpe organisationer med at øge deres bevidsthed omkring sikkerhed og sundhed generelt, vurdere farerisici på arbejdspladsen og implementere diverse forebyggelsesprogrammer.

Arbejdsgiverens forpligtelser i forbindelse med manuel håndtering

I Canada kan man finde regler for manuel håndtering i canadisk lov – og mere præcist i de føderale retsakter (federal acts), som er love vedtaget af Canadas parlament.

Hvis man har behov for at gennemgå Canadas lovgivning omkring manuel håndtering, skal man finde sektionen Canada Occupational Health and Safety Regulations (SOR/86-304). I denne sektion kan man læse om arbejdsgiverens ansvar omkring det at sikre sine medarbejderes sikkerhed og helbred.

Mere specifikt i DIVISION III, Manual Handling of Materials står der bl.a.:

 • Hvis manuel håndtering på nogen som helst måde udgør en trussel mod medarbejdernes sikkerhed og sundhed, skal manuel håndtering udgås, hvis muligt.
 • Arbejdsgiveren skal udregne risiciene ved den manuelle håndteringsopgave med særligt forkus på hyppigheden og varigheden af løfteopgaven, samt terrænet hvorpå den udføres.

Ydermere har Canada valgt at inkludere vægtgrænser i deres lovgivning omkring tunge løft på arbejdspladsen. De er som følger:

Maksimale vægtgrænser for løft i Canada

Vægtgrænser for løfteopgaver (manuel håndtering) i Canada. Tunge løft på arbejdspladsen.

Når det drejer sig om maksimale vægtgrænser for løft af byrder på arbejdspladsen, siger canadisk lovgivning, at hvis man er kontormedarbejder eller på anden vis ikke er vant til manuelle håndteringsopgaver, så er den maksimale vægtgrænse:

 • 23 kg

Hvis lasten, som skal håndteres, vejer mere end 10 kg, skal arbejdsgiveren:

 • Træne medarbejderen ud fra en løfte- og bæremetode, som vil minimere kropslig belastning.
 • Tage medarbejderens individuelle evner og helbred samt arbejdsmiljøforholdene med i betragtning.

Desuden hvis medarbejderen skal løfte over 45 kg, skal arbejdsgiveren sørge for instruktioner til medarbejderen som:

 • er skriftlige (bl.a. løfteinstruktioner og -metoder)
 • denne har let adgang til

Arbejdsgiveren skal opbevare disse i mindst to år, efter at de ikke længere er gældende.

Ergonomiske retningslinjer for tunge løft på arbejdspladsen i Canada

Protect Your Back! Ergonomic guidelines. (Beskyt din ryg! Ergonomiske guidelines)

Regeringsafdelingen Beskæftigelse og social udvikling Canada (Employment and Social Development Canada (Human Resources and Social Development Canada) / Emploi et Développement social Canada (Ressources humaines et Développemnet social Canada) har lavet en letlæst ergonomisk guide til forebyggelse af ryglidelser, Protect Your Back!, som skal hjælpe arbejdsgivere med at installere sikre procedurer til manuel håndtering på arbejdspladsen.

Målet med denne guide er at reducere antallet af ryglidelser som fx MSD som følge af manuel håndtering ved at øge bevidstheden omkring risici ved tunge løft. Dette gør de ved at give lette steps, man kan følge for at løfte og bære på en sikker og sund måde.

Nogle af hovedpointerne i Protect Your Back! er ganske enkelt:

Overdriv ikke!

 • Undgå løfteopgaver, som belaster ryggen for meget!
 • Løft ikke mere end 23 kg, hvis man ikke er vant til en belastning af dette omfang.
 • Hvis lasten er for tung, lad den være og bed om hjælp. Lad være med at tænke dig stærkere, end du er.

Undgå gentagne løfteopgaver!

 • Hvis muligt, fjern alle gentagne løfteopgaver.
 • Brug mekanisk løfteudstyr.
 • Reducér lastens vægt.
 • Brug korrekte løfteteknikker og undgå risikofyldte arbejdsstillinger.
 • Brug passende beskyttelsesudstyr, og vær sikker på at lasten har et godt håndgreb.

Højden på arbejdsområder: Ikke for høj, ikke for lav

 • Transportanlæg ca. 100 cm (taljeområde).
 • Løft og nedsætning af laster mindst 50 cm fra gulvhøjde.
 • Maksimal højde for hylder bør være 175 cm.

Optimér på arbejdsforholdene

 • Vær sikker på, at der er nok plads til at bevæge sig rundt
 • Hold nok pauser og sænk tempoet
 • Tilpas rumtemperaturen
 • Opvarm musklerne før manuel håndtering

Manuel håndtering af forskellige typer af objekter

Hvis man ønsker retningslinjer for, hvordan man manuelt håndterer forskellige typer af laster, kan man besøge siden Manual Materials Handling fra CCOHS.

Her kan man finde information om, hvordan man manuelt håndterer:

Risikovurdering af manuel håndtering i Canada

Som allerede nævnt, er det arbejdsgiverens ansvar at identificere farer på arbejdspladse og at udføre risikovurderinger for at analysere dem og efterfølgende arbejde på at eliminere eller reducere dem. 

CCOHS har skabt en skabelon til risikovurdering – dette betyder at man kan tilpasse den, så den passer til ens behov. Man kan finde risikovurderingen her på engelsk og her på fransk.

Denne risikovurdering er ikke specifikt fokuseret på manuel håndtering. Den er generel i natur. Den hjælper bl.a. til at identificere faren, liste de mulige konsekvenser og komme med forslag til foranstaltninger for at eliminere eller reducere risikoen.

Hvis man ønsker et meget enkelt ark til risikovurdering af manuel håndtering, så kan Ergonomics Guidelines for Manual Handling lavet af WorkSafe NB, måske være ideel.

Man kan finde risikovurderingsværktøjet for både løft, skub og træk på side 6 (de kalder det Manual Handling Checklist).

Dette ark er opdelt i tre overordnede sektioner med spørgsmål, som addresserer kraftige anstrengelser, arbejdsstillinger og gentagelse.

Andre værktøjer til risikovurdering i Canada

Vurdering af tunge løft på arbejdspladsen

NIOSHs løfteligning

På CCOHS’ hjemmeside kan man også finde information om og et regneprogram til udregning af den (reviderede) løfteligning fra NIOSH.

Med NIOSHs løfteligning kan man bl.a. finde ud af:

 • Hvor tung en last (den anbefalede vægtgrænse), man må løfte i en given løfteopgave
 • Hvor høj en risiko, man løber, når man udfører en bestemt løfteopgave

Selv om de svar, man får lyder enkle nok, så er det at bruge ligningen desværre ikke helt så enkelt. Man skal vide alt om løfteopgaven ned til mindste detalje, og så skal man ikke være talforskrækket. Man kan finde CCOHS’ regneprogram til NIOSHs løfteligning her

Hvis man ønsker en mere enkel og arbejdsgivervenlig version af et regneprogram til NIOSHs løfteligning, så kan man bruge Oregon OSHAs regneprogram.

WorkSafe BCs regneprogram til løft

WorkSafe BC (Arbejderkompensationskomitéen i British Columbia), har også skabt et meget enkelt regneprogram til løft for at hjælpe arbejdsgivere med at finde ud af, hvor stor en risiko en bestemt løfteopgave udgør.

Når man har brugt regneprogrammet, får man den maksimalt anbefalede vægt for ens løfteopgave (man kan således se, hvis ens last er for tung).

Dette regneprogram er baseret på det fælles Oregon OSHA/Washington State Department regneprogram, som indarbejder elementer fra NIOSHs løfteligning og ACGIH Lifting TLV.

Kraftgrænser for skub og træk i Canada

CCOHS har også skabt information omkring skub og træk af byrder. Nogle af de risici, man her skal være opmærksom på, er:

 • Skub og træk med hænderne over skulderhøjde eller under taljehøjde.
 • Skub og træk med kraft i mere end 5 sekunder.
 • Skub og træk i en vinkel, som ikke er lige ud for kroppen.

På samme side kan man også finde de maksimalt anbefalede kraftgrænser for vandret og lodret skub og træk.

Hvis man skal håndtere last på hjul, er kraftgrænserne som følger (n.b. 10 Newtons svarer til ca. 1 kg):

Anvendt kraft (Newtons) til at starte bevægelsen:

 • Maksimalt 320 N for mænd
 • Maksimalt 220 N for kvinder

Anvendt kraft (Newtons) til at opretholde bevægelsen:

 • Maksimalt 230 N for mænd
 • Maksimalt 130 N for kvinder
Maksimalt anvendt kraft for skub og træk af laster på hjul i Canada.

Den generelle anbefaling for, hvor meget lasten må veje på transportkøretøjet er som følger:

 • Maksimalt 200 kg på køretøjer på tre og fire hjul
 • Maksimalt 700 kg på en pallevogn / palleløfter

Ydermere så er en anvendelse på 200 gange om dagen det maksimalt anbefalede for last på hjul. Og 30-35 meter er den maksimalt anbefalede længde pr. transport.

Onlineressourcer relaterede til manuel håndtering i Canada

Onlineressourcer til manuel håndtering i Canada. Ergonomiske risikovurderinger og retningslinjer.

Landespecifikke sider med ergonomiske guidelines og værktøjer til risikovurdering