Frankrig

2Lift / Ergonomi / Frankrig

Hvor meget må man løfte på arbejdet i Frankrig?
– Risikovurderingsværktøjer for manuel håndtering og regler for at løfte, skubbe og trække

Ønsker du at vide, hvor meget man må løfte på arbejdet i Frankrig, eller hvor meget man på sikker vis må skubbe eller trække? Hvis ja, så kan denne side forhåbentlig hjælpe dig godt på vej. 

Her vil vi præsentere reglerne for manuel håndtering i Frankrig på forhåbentlig letforståelig vis, så alle arbejdsgivere, selv de mest travle, kan forstå dem og implementere dem.

Her på denne side, vil man finde:

 • En kort introduktion til de relevante parter i sikkerheds- og sundhedssystemet i Frankrig.
 • En hurtig præsentation af reglerne for manuel håndtering, som de fremstår i det franske arbejdskodeks og den franske norm NF X35-109.
 • Anbefalede tærskelværdier for det at løfte, skubbe og trække.
 • Links til enkle værktøjer til risikovurdering af manuelle håndteringsopgaver, så man som arbejdsgiver selv kan udføre risikoanalyser på sit arbejde.

Autoriteterne og organisationerne, som er ansvarlige for manuel håndtering i Frankrig

I Frankrig er der mange forskellige instanser, som spiller en rolle i det franske system til forebyggelse af erhvervsrisici.

Først har vi Arbejdsministeriet (Ministère du Travail), som grundlæggende set er ansvarlige for udarbejdelsen af alt det politiske arbejde. Arbejdsministeriet samarbejder med forskellige sociale instanser gennem arbejdsmarkedsparterne i styringsudvalget for arbejdsvilkår (Conseil d’orientation sur les conditions de travail (COCT)) i den strategiske udvikling af de nationale sundhedspolitikker.

COCT deltager også i koordinationen af diverse parter, som hjælper til med at realisere de politiske mål, og COCT spiller en rådgivende rolle i skabelsen af dokumenter, som bidrager til at håndhæve politikkerne omkring beskæftigelsesorienteret sikkerhed og sundhed.

Ud over dette har Frankrig en bred vifte af samarbejdende og støttende sociale og videnskabelige instanser, som på forskellig vis bidrager til arbejdet med forebyggelse af erhvervsrisici.

Mange af de ergonomiske retningslinjer og risikoværktøjer for det at løfte, skubbe og trække, som vi vil linke ud til, er skabt af sådanne sociale og videnskabelige instanser.

Regler og normer for manuel håndtering i Frankrig
– Det franske arbejdskodeks og den franske norm NF X35-109

I Frankrig er der to forskellige sæt af regler (måske endda en tredje), som bestemmer tærskelværdierne (de anbefalede vægtgrænser) for manuel håndtering.

Det ene sæt regler er rimelig ’tilbagelænede’, hvad angår grænseværdierne. Det andet sæt regler er meget strengere. De fleste retningslinjer tenderer at følge den ‘strenge version’ i deres anbefalinger.

Det franske arbejdskodeks, artikel R4541-9

Når det drejer sig om lovgivningen for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen i Frankrig, så er den vigtigste ting at orientere sig i, det franske arbejdskodeks (Code du Travail). Og som et af de få lande i EU har Frankrig faktisk indarbejdet de maksimalt anbefalede tærskelværdier i deres love (se artikel R4541-9 i arbejdskodekset). Værdierne i arbejdskodekset er relativt høje (vi dykker ned i dette lidt længere nede på siden).

Den franske norm AFNOR NF X35-109

Ud over arbejdskodekset er der også en fransk norm NF X35-109, som man kan følge,
Ergonomie – Manutention manuelle de charge pour soulever, déplacer et pousser/tirer – Méthodologie d’analyse et valeurs seuils. Denne norm er meget mere konservativ, når det drejer sig om vægtgrænser og etablerer tærskelværdierne langt længere nede på vægtskalaen end arbejdskodekset.

CEN standard

Tilsyneladende er Frankrig ved at ændre dets nuværende retningslinjer, så der refereres til CEN standarder fra den europæiske norm (EN) 1005 serien i stedet for X35-109. Dog har vi ikke kunnet finde flere oplysninger om dette, og alle de retningslinjer, som vi foreløbig har fundet, refererer til enten arbejdskodekset eller NF X35-109 eller begge, så på denne side har vi valgt at holde os til dem.

Ergonomiske retningslinjer for manuel håndtering i Frankrig

Ligesom det er tilfældet i de fleste andre europæiske lande, så er hovedprincipperne for retningslinjerne i Frankrig af præventiv karakter. Dvs. man arbejder mod reducering af risiko.

Således er den første ting at stræbe mod en fuldstændig eliminering af behovet for manuel håndtering.

Hvis dette ikke er muligt, skal arbejdsgiveren udføre en risikovurdering af den potentielle problematiske løfte-, skubbe- eller trækkeopgave. Hvis det viser sig, at opgaven udgør en sundheds- og sikkerhedsrisiko, skal arbejdsgiveren træffe passende organisatoriske foranstaltninger eller anvende passende midler (særligt i form af mekanisk udstyr) for at reducere risikoen.

Ydermere er arbejdsgiveren forpligtet til at informere arbejderne omkring lastens egenskaber og alle de risici, der er forbundet med den manuelle håndteringsopgave. Arbejderne skal modtage tilstrækkelig træning, så den manuelle håndteringsopgave kan blive udført sikkert og på behagelig vis. (reference)

Hvis manuel håndtering ikke kan undgås, findes der veletablerede retningslinjer for, hvor meget man må løfte på arbejdet, som man så skal følge.

Vægtgrænser for manuel håndtering i Frankrig

Her er de vægtgrænser, som det er tilladt én person manuelt at håndtere ifølge det franske arbejdskodeks.

Vægtgrænser ifølge det franske arbejdskodeks

Vægtgrænser for manuel håndtering ifølge det franske arbejdskodeks (Code du travail). Hvor meget må man løfte på arbejdet i Frankrig?

arbejdskodekset er vægtgrænserne baseret på alder og køn:

 • Mænd, 16-17 år: 20 kg
 • Mænd, fra 18 år: 55 kg
 • Kvinder, 16-17 år: 10 kg
 • Kvinder, fra 18 år: 25 kg

Hvis manuel håndtering ikke kan undgås og mekaniske hjælpemidler ikke kan anvendes, må en arbejder ikke transportere byrder, der vejer mere end 55 kg, medmindre denne er blevet specifikt erklæret egnet til det af en læge. Ingen byrder må dog veje mere end 105 kg.

Desuden er transport med sækkevogn og trillebør ikke tilladt for personale under 18 år og gravide (transport med sækkevogn og trillebør er for kvinder begrænset til 40 kg, og dette er inklusive sækkevognen / trillebøren (reference).

Vægtgrænser ifølge AFNOR Norm NF X35-109

Frankrig: vægtgrænser for manuel håndtering og grænseværdier for skub og træk ifølge AFNOR Norm X35-109.

Som allerede nævnt er den franske AFNOR Norm NF X35-109 en hel del mere restriktiv end arbejdskodekset.

Den første udgave af normen havde en helt anden vægtgrænse for mænd og kvinder: mænd måtte løfte op til 25 kg og kvinder op til 15 kg.

Nu her med den nye udgave fra 2011, sker der ingen kønsdifferentiering, men til gengæld er der andre restriktioner (for references, se her eller her):

 • Den maksimalt acceptable værdi for løft er 15 kg pr. løfteopgave.
 • Et samlet maksimum på 7,5 tons er tilladt pr. dag pr. person
 • Den maksimalt acceptable værdi for skub og træk er 200 kg

Den “maksimalt acceptable værdi” gælder, når manuelle håndteringsopgaver ikke kan undgås.

Dog under særlige forhold “når mekaniske transportmidler og løftehjælpemidler er svære at installere pga. af begrænsninger i miljøet” [egen oversættelse] er det tilladt en person at løfte, skubbe og trække en tungere last:

 • Den maksimalt acceptable værdi, som i dette tilfælde er tilladt for løft (og kun under særlige omstændigheder) er nu 25 kg (før var værdien 105 kg). Et samlet maksimum på 12 tons er tilladt pr. dag pr. person.
 • Den maksimalt acceptable værdi for skub og træk (under særlige forhold) er 400 kg.

Risikovurderingsværktøjer til manuel håndtering for arbejdsgivere

Hvis man ønsker at gennemføre en risikovurdering af en manuel håndteringsopgave på arbejdspladsen, findes der heldigvis nogle relativt enkle analyseværktøjer, man kan anvende.

Det hurtige og lette risikovurderingsark til løft, skub og træk

Det letteste risikovurderingsværktøj til manuel håndtering er formodentlig den, som man finder i guiden La prévention des risques liés aux manutentions manuelles et mécaniques. S’organiser et apprendre à bien porter pour mieux se porter. (Forebyggelsen af risici relateret til manuel og mekanisk håndtering. Organisér og lær at bære rigtigt for at få det bedre) (beklager, det smart franske ordspil mistes i oversættelsen)) udformet af Det nationale center for videnskabelig forskning (Le Centre national de la recherche scientifique).

I denne ergonomiske guide til manuel håndtering finder man i bilagene en risikovurderingsskabelon, man kan printe ud og bruge direkte. Den er rimelig enkel at udfylde. Når man er færdig med at udfylde den, modtager man en score, som vil placere den manuelle håndteringsopgave på et risikokontinuum, der går fra lav til høj risiko. Hvis scoren indikerer, at det er en opgave med høj risiko, som arbejderen skal udføre, så kræves det, at arbejdsgiveren udfører korrigerende handlinger.

Et mere omfattende ergonomisk risikovurderingsværktøj

Et andet værktøj til risikovurdering kan findes her på det franske nationale forsknings- og sikkerhedsinstitut – INRS (Institut national de recherche et de sécurité).

Dokumentet hedder Méthode d’analyse de la charge physique de travail, løst oversat som Analysemetode for fysiske arbejdsbyrder.

Dette dokument er noget ‘tungere’ end det andet og ikke så hurtigt lige at scanne igennem for en travl arbejdsgiver. Dog er det stadig relativt letlæst, så hvis man gerne vil være grundig og ønsker det store overblik, så er dette dokument det ideelle valg at orientere sig i. Værdier i dette dokument er baseret på norm NF X35-10.

Onlinelinks relateret til manuel håndtering i Frankrig

Onlinelinks til regler for manuel håndtering og risikovurderingsværktøjer i Frankrig.

Vilkår for brug (disclaimer)

Vi har gjort vores bedste for at sikre nøjagtigheden og pålideligheden af oplysningerne præsenteret på denne side. Dog kan vi ikke garantere, at alle oplysninger er korrekte. Således kan vi ikke holdes ansvarlige for nøjagtigheden, indholdet, fuldstændigheden, lovligheden eller pålideligheden af de her angivne oplysninger.

Hvis du finder nogen forældede eller ukorrekte informationer på denne side, så er du meget velkommen til at kontakte os, så vi kan opdatere vores side.

Andre relaterede sider

Landespecifikke sider med ergonomiske guidelines og værktøjer til risikovurdering


Gå til hovedsiden Ergonomi for at få et overblik over regler og bestemmelser i hele verden.

Gå til forsiden.