Holland

2Lift / Ergonomi / Holland

Regler for tunge løft i Holland / Nederlandene
– Ergonomiske værktøjer til risikovurdering og regler for manuel håndtering

Hvis man som arbejdsgiver i Holland er på udkig efter regler for tunge løft, praktisk anvendelige retningslinjer og ergonomiske værktøjer, vil man finde, at det sandsynligvis er lidt mere kompliceret end forventet.

Ja, der er officielt accepterede værktøjer, man kan anvende for at vurdere om en opgave er sikker eller udgør en risiko. Dog er disse værktøjer primært henvendt til professionelt personale for sikkerhed og sundhed, da de ikke er helt ligetil at anvende for den travle arbejdsgiver.

Vi har lavet denne artikel i håbet om at formidle denne viden på mere enkel vis. Således er denne side tilegnet hollandske arbejdsgivere (eller andre interesserede parter), som har brug for at kende til reglerne for manuel håndtering i Holland, og som vil have den (relativt) hurtige udlæggelse af fakta.

På denne side kan man få:

  • Hurtig information omkring, hvordan sikkerhed og sundhed fungerer i Holland på myndigheds- og politisk niveau.
  • Links til retningslinjer og regler tunge for løft samt ergonomiske værktøjer til at vurdere manuelle håndteringsopgaver i Holland.
  • Væggrænser og andre tærskelværdier for løft i Holland.

Systemet og myndighederne ansvarlige for manuel håndtering i Holland / Nederlandene

Tilpasningsfrihed (i en vis udstrækning)

I Holland ser man et interessant individualiserings-twist i systemet for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. I dette system er der indarbejdet en vis grad af frihed, som tildeles arbejdsgiverne, som sammen med deres medarbejdere (eller repræsentanter fx fagforeninger) skal opnå enighed omkring sundheds- og sikkerhedsforholdene (reference).

Således giver regeringen, Ministeriet for sociale anliggender og beskæftigelse (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) arbejdsgivere (og medarbejdere) en vis frihed til tilpasning, når det drejer sig om at overholde loven.

Vælg en løsning, og så følger du automatisk loven

Denne aftale mellem arbejdsgiver og arbejdstager skal nedskrives i noget, som kaldes for en ‘declaration of intent” (hvilket er et relativt nyt initiativ), hvilket omfatter hele industrisektoren.

Denne ‘declaration of intent’ udgør så en form for sektorspecifik buffet (the Arbo Catalogue) af accepterede praktiske løsninger og foranstaltninger, som virksomheder inden for en given sektor kan vælge imellem. Og når man har valgt sin løsning (og implementeret den), så har man automatisk overholdt lovens regler, idet de allerede er indarbejdet i denne løsning.

Arbejdsgivere er ikke tvunget til at vælge en løsning fra Arbo Catalogue, de kan også vælge andre løsninger, men hvis de gør det, så skal de kunne argumentere for, at deres valgte løsning er lige så god, som dem man kan finde i Arbo Catalogue (reference).

For at finde lovgivningsreglerne for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, skal man kigge i the Working Conditions Act (Arbowet), the Working Conditions Decree  (Arbobesluit) eller the Working Conditions Regulations (Arboregeling). Disse love er i stor udstrækning baseret på EU direktiver, så man således kan være sikker på, at Holland følger arbejdsmiljøreglerne som udstedt af EU.

Den sikkerheds- og sundhedsansvarlige

I Holland skal hver virksomhed udpege en sikkerheds- og sundhedsansvarlig (a “health and safety officer“), som er ansvarlig for at integrere sikkerheds- og sundhedskravene i virksomheden. Hvis virksomheden har mindre end 25 medarbejdere, kan denne stilling besiddes af direktøren/ejeren. Den sikkerheds- og sundhedsansvarlige skal også yde bistand i udførelsen af den obligatoriske Risikovurdering (‘RI&E’) for at sikre, at arbejdsrelaterede helbredsrisici elimineres eller reduceres så meget som muligt.

Den håndhævende myndighed: Nederlandse Arbeidsinspectiespectie

Den myndighed, som er ansvarlig for at sikre at virksomhederne følger loven, er Netherlands Labour Authority (Nederlandse Arbeidsinspectiespectie). Nederlandse Arbeidsinspectiespectie håndhæver reglerne ved at tage ud at besøge virksomhederne, og se om de overholder loven. Nederlandse Arbeidsinspectiespectie er også den instans, som holder øje med at loven overholdes i Arbo Catalogue (reference).

Ergonomiske værktøjer, retningslinjer og risikovurderinger for manuel håndtering i Holland

I loven for arbejdsmiljøforhold (Arbowet) kan man ikke finde nogen grænseværdier for, hvor meget en person må løfte på arbejdet. Men efter anmodning fra den hollandske regering i 2014, udgave et hold af OSH-fagfolk og eksperter i manuel håndtering og ryglidelser nogle retningslinjer for fagfolk med det mål at reducere risikoen for og forekomsten af ryg- og lændesmerter.

Vægtgrænser og regler for tunge løft i Holland

I disse retningslinjer (An Evidence-Based Multidisciplinary Practice Guideline to Reduce the Workload due to Lifting for Preventing Work-Related Low Back Pain) (En evidensbaseret multidisciplinær praksisguide til reducering af arbejdsbyrden på grund af løft for at forhindre arbejdsrelaterede ryglidelser [egen oversættelse) står der at:

  • Byrder, som vejer mindre en 3 kg udgør ikke en risiko for rygproblemer, hvis, blandt andet, byrden løftes mindre end 10 gange på en dag.
  • Byrder, som vejer mere end 25 kg udgør en risiko.

Når byrder vejer mellem 3-25 kg, skal man udføre en risikovurdering ved at bruge:

Anbefalede vægtgrænser for tunge løft i Holland.

En hurtig kommentar omkring NIOSHs løfteligning

NIOSHs løfteligning: Hvor meget er det sikkert at løfte?

I NIOSHs løfteligning er 23 kg den maksimale vægtgrænse for, hvor meget en person må løfte under optimale omstændigheder.

Når man bruger NIOSHs løfteligning (som desværre er ret teknisk), får man en anbefalet vægtgrænse for en meget specifik to-hånds løfteopgave, som anses for sikker at løfte for 75% af kvindelige arbejdere og 90% af mandlige arbejdere.

Hvis du har lyst til at give dig i kast med NIOSHs løfteligning, kan du gå herhen.

 

Helt kort om MAC Tool

Manual handling assessment charts (the MAC tool). Mac værktøjet for det at løfte og bære på arbejdet.

MAC Tool sættes den maksimale vægtgrænse en person må løfte under optimale omstændigheder lidt højere, 25 kg.

Ligesom det er tilfældet med NIOSHs løfteligning, så er MAC Tool relativt teknisk. Men med MAC Tool har man imidlertid mulighed for at gå lidt bredere i typen af manuelle håndteringsopgaver, da der også er risikovurderingsværktøjer for det at bære, samt opgaver der udføres i team.

Ergonomiske værktøjer for risikovurderinger af manuelle håndteringsopgaver i Holland

Modellen nedenfor (fra An Evidence-Based Multidisciplinary Practice Guideline to Reduce the Workload due to Lifting for Preventing Work-Related Low Back Pain) er et diagram, man kan bruge i vurderingen af de risici, som er forbundet med manuelle håndteringsopgaver. 

Diagram til brug for vurdering af risici i manuelle håndteringsopgaver i Holland.

Dette værktøj til risikovurdering af manuel håndtering indeholde grundlæggende set fire steps:

  1. Vurdér lastens masse (kg). 3 kg eller mindre udgør generelt ikke en risiko. Hvis mere end 3 kg, gå til step 2. Hvis mere end 25 kg, gå direkte til step 3.
  2. Vurdér løfteomstændighederne ved hjælp af enten NIOSHs løfteligning eller MAC tool. Hvis dette afslører en risiko, gå til step 3.
  3. Træf passende foranstaltninger for at reducere belastningen på den nedre del af ryggen. Indfør enten løfteanordninger eller anvend NIOSHs løfteligning eller MAC Tool for at optimere på de parametre, som vil gøre løftet sundere og mere sikkert, fx ved at reducere den verticale eller horisontale løfteafstand, lastens vægt, løftefrekvensen etc.
  4. Evaluér hvorvidt de implementerede foranstaltninger er i brug og reducér belastningen på den nedre del af ryggen.

Ark til vurdering, af hvorvidt ikke-specifik smerte i nederste del af ryggen er arbejdsrelateret

De ovenstående værktøjer handler om at reducere eller eliminere risici for ryglidelser. Hvis ryglidelser allerede er et problem, og man gerne vil finde ud af, om det er arbejdsrelateret, så kan man bruge risikovurderingsværktøjet i dette dokument: Criteria for determining the work-relatedness of nonspecific low back pain (Kriterier for at fastslå arbejdsrelaterethed af ikke-specifikke rygsmerter i nederste del af ryggen) fra the Coronel Institute of Occupational Health.

Dette ark til risikovurdering indeholder spørgsmål relateret til fx lastens vægt, hvor lang tid lasten skal håndteres, hvis man skal dreje i overkroppen, hvis der er vibrationer, der påvirker hele kroppen etc.

Til sidst opnår man en score, som svarer til en procentdels sandsynlighed for arbejdsrelateret rygsmerte.

Retningslinjer for det at trække og skubbe i Holland

Ligesom det er tilfældet med løft, er der i hollandsk lov ingen specifikke grænseværdier for den kraft anvendt i at skubbe og trække.

I dokumentet Pushing, pulling and applying force in work situations (At skubbe, trække og anvende kraft i arbejdssituationer) har Udvalget for identifikation af risici på arbejdspladsen meget forsigtigt og med megen reservation anbefalet at bruge the Mital tables for vurdering af risici forbundet med at skubbe og trække byrder på arbejdet.

Mital tables skaber en “sammenhæng mellem anvendt kraft, at skubbe og trække og udviklingen af træthed, som en direkte helbredskonsekvens” [egen oversættelse]Man kan finde Mital tables i bilagene (sektion E) i det ovennævnte dokument.

Onlineressourcer for manuel håndtering i Holland

Onlineressourcer for manuel håndtering og ergonomiske risikovurderingsværktøjer i Holland.

Landespecifikke sider med ergonomiske guidelines og værktøjer til risikovurdering og regler for tunge løft