Spanien

2Lift / Ergonomi / Spanien

Hvor mange kg må man løfte?
– Risikovurderingsværktøjer og regler for manuel håndtering i Spanien

Kunne du godt tænke dig at kende svarene til spørgsmål som, hvor mange kg må man løfte på arbejdet i Spanien? Eller måske leder du efter grænseværdier for, hvor meget man må skubbe eller trække?

Uanset om du søger svar på disse spørgsmål eller nogen der minder om dem, så findes der heldigvis en hel del materiale omkring reglerne for manuel håndtering i Spanien samt retningslinjer for det at løfte og bære. Ydermere er materialet tilegnet forskellige målgrupper, så der er både dyberegående information for fagfolk inden for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen samt mere lettilgængeligt materiale for den travle arbejdsgiver, som bare gerne vil sikre sig, at hans arbejdsplads og dens aktiviteter er sikre for medarbejderne.

På denne side kan man finde:

 • En hurtig introduktion til den vigtigste myndighed i Spanien, som har ansvaret for kommunikation omkring manuel håndtering.
 • Information omkring arbejdsgiverens ansvar inden for manuel håndtering
 • Links til ergonomiske retningslinjer omkring, hvordan man løfter et objekt
 • Information om og links til ergonomiske risikovurderingsværktøjer til manuel håndtering af byrder i Spanien
 • Vægtgrænser for løft i Spanien (hvor mange kg må man løfte?)
 • Kraftgrænser for skub og træk i Spanien (hvor meget kraft må man anvende?)

Myndigheden ansvarlig for manuel håndtering i Spanien

I Spanien er INSHT, El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Institut for sikkerhed og hygiejne på arbejdspladsen) den tekniske og videnskabelige instans, som er ansvarlig for at kommunikere om EU direktiver om manuel håndtering til befolkningen. Dette ansvar betyder også, at INSHT er Spaniens nationale kontaktpunkt.

INSSBTs mål er at reducere antallet af arbejdsulykker og beskæftigelsesrelaterede sygdomme. Dette mål skal nås gennem en præventiv informationsstrategi.

Mere specifikt i deres strategi for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen (Estrategia Seguridad y Salud en el Trabajo 2023 – 2027) (engelsk abstract) står der, at Spanien vil have et primært fokus på forebyggelse af erhvervsrelaterede risici (hvilket er fint i tråd med andre EU-landes mål). Her vil sektorer, hvor bl.a. muskoloskeletale lidelser er fremherskende få et særligt fokus.

Den overordnede lov om forebyggelse af erhvervsmæssig risiko er Lov 31/95.

EU direktiv 90/269 / EØF (også omtalt som det manuelle håndteringsdirektiv) er blevet indarbejdet i spansk lov i det Kongelige dekret 487/1997 omkring minimumsforskrifterne for sikkerhed og sundhed i relation til manuel håndtering.

Arbejdsgiverens ansvar i forhold til manuel håndtering

I dette kongelige dekret kan man finde arbejdsgiverens lovpligtige ansvarsområder i forbindelse med manuel håndtering og risikoforebyggelse.

Helt kort fortalt står der:

Arbejdsgiveren skal træffe tekniske eller organisatoriske foranstaltninger, primært via mekaniske hjælpemidler for at undgå at medarbejdere involveres i manuel håndtering.

Hvis manuel håndtering ikke kan undgås, skal arbejdsgiveren træffe organisatoriske foranstaltninger eller tilvejebringe midler, hvormed medarbejderen kan reducere risikoen ved manuel håndtering. Arbejdsgiveren skal også evaluere de risici, som manuel håndtering kan medføre.

Desuden skal arbejdsgiveren i tilstrækkelig grad overvåge medarbejderens helbred, når dennes aktiviteter involverer manuel håndtering.

5 risikofaktorer ved manuel håndtering

Ydermere skal arbejdsgiveren vurdere omfanget af de følgende fem (hovedsageligt MSDrelaterede) riskofaktorer ved manuel håndtering:

 1. Lastens karakteristika (er den for tung, for stor, svær at holde på, holdes for langt væk fra midten af kroppen etc.)
 2. Den nødvendige fysiske indsats (kræves der et drej i overkroppen eller andre problematiske kropsholdninger etc.)
 3. Arbejdsmiljøets karakteristika (utilstrækkelig plads til håndtering, ujævne eller skrånende gulve, for høj eller lav temperatur, dårligt lys etc.)
 4. Aktivitetens krav (for lang en aktivitet, ikke nok hvile, ikke selv-reguleret tempo etc.)
 5. Individuelle risikofaktorer (uegnet til opgaven, ikke trænet nok, lider allerede af MSDrelaterede problemer etc.)

Retningslinjer for løft i Spanien

Ergonomiske retningslinjer for, hvordan man løfter et objekt

INSHT har også udgivet en meget letlæst guide (består mest af billeder) til, hvordan man løfter på den mest ergonomiske korrekte mådeManipulación manual de cargas. Pasos a seguir para levantar una carga (Manuel håndtering af byrder. Trin at følge for at løfte en last (egen oversættelse).

Helt kort, så er de ergonomiske retningslinjer for at løfte et objekt (man bør se på billederne i guiden for at få det fulde udbytte af trinene):

 1. Planlæg løfteopgaven godt.
 2. Placér fødderne korrekt.
 3. Antag den optimale løftestilling ved løftets start.
 4. Få et fast og godt greb på lasten.
 5. Undgå at dreje i overkroppen.
 6. Hold lasten tæt på midten af kroppen.
 7. Slip lasten på den mest optimale måde.

Dog er det ikke nok, at være opmærksom på disse retningslinjer. Som arbejdsgiver skal man også udføre risikovurderinger af manuelle håndteringsopgaver.

Ergonomiske risikovurderinger for manuel håndtering i Spanien

INSHT har udviklet procedurer og metoder til det formål at reducere erhvervsrisici, inklusiv ergonomiske farer.

I dokumentet Manual para la evaluación y prevención de riesgos ergonómicos y psicosociales en la PYME (Manual til vurdering og forebyggelse af ergonomiske og psykosociale risici i SMVer) (eksisterer kun på spansk, titlen er vores egen oversættelse til dansk, SMVer = små til mediumstore virksomheder)) leverer de ergonomiske værktøjer til risikovurdering af manuelle håndteringsopgaver.

I dette dokument anerkendes det, at problemet med risikoforebyggende procedurer i små til mellemstore virksomheder skyldes mangel på ressourcer. Derfor målretter de deres risikovurderingsværktøjer spanske arbejdsgivere, som (for langt størstedelen) er ikke-eksperter i ergonomi og det at løfte tunge objekter. Derfor er risikovurderingsværktøjerne enkle at forstå og nemme at bruge.

Dette betyder så også, at risikovurderingen vil være mindre præcis, end hvis den var udført af fagfolk. Hvis man som arbejdsgiver bliver i tvivl, skal man konsultere en specialist for et mere præcist resultat.

Manual para la evaluación y prevención de riesgos ergonómicos y psicosociales en la PYME er en af de første ting, det tilrådes at beskæftige sig med, identifikation af risici.

For at hjælpe med dette, er der en tabel med risikofaktorer på side 10, hvor man skal sætte hak ud for risikofaktorer som:

 • Hvis lasten vejer mere end 6 kg
 • Hvis lasten vejer 3 kg eller mindre, men skal håndteres eller løftes i en stilling, som belaster kroppen, fx at håndtere lasten langt væk fra hofterne og over skuldre, under knæ, dreje i overkrop etc.
 • Hvis lasten skal håndteres mere end en gang i minuttet
 • Hvis arbejderen sidder ned, mens lastens håndteres

Disse risikofaktorer omhandler kun det specifikt at håndtere en last. Der er mange andre risikofaktorer i tabellen, man skal tænke over.

Risikovurdering for løft i Spanien

Manual para la evaluación y prevención de riesgos ergonómicos y psicosociales en la PYME kan man finde en risikovurdering for tre typer af manuel håndtering:

 • Løft af last, mens man står op.
 • Løft af last, mens man sidder.
 • At bære en last.

Det, man finder ud af ved at udføre denne risikovurdering, er, om lasten befinder sig inden for den anbefalede vægtgrænse. Med andre ord, man finder ud af, om lasten er for tung.

Risikovurderingen giver et resultat baseret på fem variable:

 1. Lastens placering i forhold til kroppen.
 2. Lastens lodrette ‘flytteafstand’ fra starten af løftet til slut.
 3. Hvor meget, man er nødt til at dreje i overkroppen.
 4. Hvor godt et greb, man kan få på lasten.
 5. Frekvensen og varigheden af den manuelle håndteringsopgave.

Hver gang en omstændighed er mindre end optimal, skal man gange med en bestemt værdi, hvilken vil nedbringe lastens anbefalede vægt.

Man kan finde et eksempel på, hvordan man udfylder arket med risikovurdering startende fra side 32. Dette er et eksempel på en risikovurdering, hvor lasten er tungere end det anbefalede.

Hvor mange kg må man løfte i Spanien?

Maksimalt anbefalede vægtgrænser for løft på arbejdspladsen i Spanien.

Hvis man er mand, må man under optimale omstændigheder (optimal kropsholdning, placering af last, arbejdsmiljø etc. etc.) løfte op til et maksimum af:

 • 25 kg

Er man kvinde, senior eller ungdomsarbejder skal man gange den anbefalede (mandlige) vægt med 0,6.  (reference: Manual para la evaluación y prevención de riesgos ergonómicos y psicosociales en la PYME, side 23).

Således er vægtgrænsen for kvinder, seniorer og ungdomsarbejdere under optimale omstændigheder:

 • 15 kg

Når som helst forholdene forværres, skal lastens vægt reduceres.

Ydermere, hvis lastens transportafstand er lig med eller mindre end 10 meter, må man håndtere op til en total vægt af 10 tons pr. dag.

Hvis afstanden er mere end 10 meter, falder den anbefalede vægtgrænse til 6 tons pr. dag.

Andre risikovurderingsværktøjer til løft

NIOSHs løfteligning: Et værktøj til risikovurdering af manuel håndtering.

NIOSHs løfteligning

Et andet redskab, som anbefales er NIOSHs løfteligning. Dette værktøj kan give en mere præcis evaluering af en løfteopgave, men den er noget mere kompliceret at anvende. Den bruges mest af fagfolk inden for beskæftigelsesrelateret sikkerhed og sundhed.

Grænseværdier for skub og træk i Spanien

INSHT giver også grænseværdier for det at skubbe eller trække en last.

Den maksimale kraft, som ikke må overskrides, er:

 • 25 kg (250 N) når man skal starte eller stoppe en lasts transport.
 • 10 kg (100 N) for at opretholde lastens bevægelse.

Risikovurdering for skub og træk i Spanien

Hvis man ønsker at udføre en risikovurdering på skub og træk kan man bruge denne her, som er baseret på data fra Snook and Ciriello.

Når man bruger dette regneprogram, får man en maksimal anbefalet vægt, som en vis procentdel af befolkningen kan udføre uden risiko.

Regler for manuel håndtering: Maksimale kraftgrænser for skub og træk i Spanien.

Onlineressourcer for manuel håndtering i Spanien

Onlineressourcer for manuel håndtering, ergonomi, risikovurdering og retningslinjer for det at løfte og bære i Spanien.

Vilkår for brug (disclaimer)

Vi har gjort vores bedste for at sikre nøjagtigheden og pålideligheden af oplysningerne præsenteret på denne side. Dog kan vi ikke garantere, at alle oplysninger er korrekte. Således kan vi ikke holdes ansvarlige for nøjagtigheden, indholdet, fuldstændigheden, lovligheden eller pålideligheden af de her angivne oplysninger.

Hvis du finder nogen forældede eller ukorrekte informationer på denne side, så er du meget velkommen til at kontakte os, så vi kan opdatere vores side.

Andre relaterede sider

Landespecifikke sider med ergonomiske guidelines og værktøjer til risikovurdering