2Lift / Ergonomi

Ergonomi

Hvor meget må man løfte på arbejdspladsen?
– Internationale regler, risikovurderinger og ergonomiske principper for tunge løft

Hvor meget må man løfte på arbejdspladsen?

Et tilsyneladende enkelt spørgsmål. Dog kan arbejdsmiljøreglerne for manuel håndtering af byrder være noget af en jungle af finde rundt i. Hvis du er arbejdsgiver, og dine medarbejdere skal løfte på arbejdet, så har du sandsynligvis prøvet at finde svar på:

 • Hvad grænseværdierne i vægt for at løfte og bære elementer på arbejdet i mit land?
 • Hvad skal jeg som arbejdsgiver være opmærksom på (hvad er mit juridiske ansvar), hvis jeg har medarbejdere, der skal påtage sig arbejde, der involverer manuel håndtering?
En guide til reglerne for manuel håndtering og ergonomiske risikovurderinger. Hvor meget må man løfte og bære, samt trække og skubbe?

Hvis din søgen efter information minder om vores, så har det ikke nødvendigvis været helt nemt. Måske oplevede du, at:

– du trods alle dine anstrengelser ikke formåede at finde noget konkret, relevant eller brugbart?
– du druknede i information fra tilsyneladende endeløse akademiske dokumenter eller tørre, ukonkrete paragraffer i nærmest uforståeligt ‘lovsprog’?
– du næsten endte med at kaste håndklædet i ringen på grund af kompleksiteten af det, du fandt?

… hvis noget af dette vækker genklang, så er du i hvert fald ikke den eneste, det gør det hos!

Vi har også fundet denne jungle af direktiver og regler, kaotisk, uklar og kompliceret, hvilket er grunden til, at vi har besluttet os for at skrive disse sider.

 • Vi vil gerne hjælpe dig!
 • Vi vil gerne gøre det lettere for dig at finde det, du har brug for og hjælpe dig til at forstå reglerne!
 • Vi vil gerne bidrage  til at reducere det store antal tilfælde af MSD (Muskuloskeletale lidelser), som tilsyneladende fortsætter med at stige i Europa (måske også på verdensplan) på trods af eksistensen af og indsatsen i forhold til at implementere regler for manuel håndtering. (reference)

Derfor er denne sektion på vores hjemmeside dedikeret til at bidrage med gratis og forhåbentligt nyttig information omkring direktiver, standarder og regler for manuel håndtering samt desuden de anbefalede ergonomiske risikovurderinger og værktøjer relateret til det at løfte og bære. (Eftersom mange af kilderne, som danner grundlag for denne side er på engelsk, vil mange af de links, du finder her, være til engelsksprogede dokumenter. Dér, hvor vi har kunnet finde et link til en dansksproget side, har vi gjort det.)

Denne specifikke side er ‘modersiden’ for denne sektion omkring, hvor meget man må løfte på arbejdspladsen. Der er to formål med denne side, og det du får er:

1) Et overblik over arbejdsmiljøreglerne for manuel håndtering i USA og EU!

Vi vil vise dig en model, som illustrerer, hvordan alt (organisationer, regler, retningslinjer etc.) relaterer sig til hinanden. Forhåbentlig vil dette overblik hjælpe dig med at finde den organisation / lov / direktiv, du har brug at vide mere om.

2) En navigationsguide til at hjælpe dig med at finde præcis det, du søger efter!

Vi vil linke ud til to typer af sider:

 • Sider med dybdegående information om et særligt emne eller organisation
 • Sider med information om og links ud til nationale vejledninger for manuel håndtering (indtil videre har vi fundet information om USA, Canada, Australien, Storbritannien, Irland, Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Holland / Nederlandene, Frankrig, Spanien, Portugal, Schweiz, Østrig og Italien)

Hvis dit formål her er at lære om de danske regler for, meget man må løfte på arbejdspladsen, så kan du hoppe direkte til Danmarks regler for manuel håndtering.

Ellers så lad os starte med punkt nummer 1:

Hvad er reglerne for manuel håndtering i USA og EU?

Regler og love for manuel håndtering i USA og EU. Arbejdsgivernes ansvarsområder og ergonomiske risikovurderinger.

Det, som den ovenstående model viser, er, at de overordnede regler for manuel håndtering i hhv. USA og EU er relativt ens.

I USA findes der en arbejdsmiljølov, som hedder The Occupational Safety and Health Act of 1970 (også kaldt the OSH Act), som er den, amerikanerne skal overholde.

I EU har vi Direktiv 90/269 EØF, som vi (medlemmer af EU) skal følge. (For overskuelighedens skyld har vi i modellen valgt ikke at inkludere bl.a. Canada og Australien, selv om de har klart etablerede regler for manuel håndtering. Dog er der en separat sektion for disse længere nede på siden.)

Helt generelt så siger reglerne for manuel håndtering i USA og EU at:

 • Det er ulovligt for en arbejdsgiver at udsætte sine medarbejdere for risici, der kan kompromittere deres fysiske helbred.
 • Det er en arbejdsgivers ansvar at identificere fysiske risici (at foretage ergonomiske risikovurderinger) og eliminere dem, enten ved fuldstændig at fjerne behovet for manuel håndtering eller ved at tilvejebringe, hvad der end skal til for at sikre en sikker håndtering af byrder fx ved hjælp af mekaniske hjælpemidler.

Dette er ordene i grove træk.

Alt dette er jo meget godt, men som du måske har bemærket, er det ikke synderligt brugbart i praksis.

Det viser sig nemlig, at ingen af disse regelsæt har nogen konkrete retningslinjer for, fx hvordan man løfter korrekt, hvor meget man må løfte og bære. Så i sig selv er disse love ikke særligt anvendelige for en arbejdsgiver, som er på udkig efter konkrete fakta omkring vægtgrænser, og hvad man stiller op med dem.

Så hvor kan man gå hen for at få mere specifik information?

Det kommer helt an på, hvor man kommer fra. Det materiale, som er brugbart for dig (ergonomiske vejledninger, online-regneprogrammer for manuel håndtering etc.) afhænger af, hvor du bor – hvilken stat i USA, eller hvilket land i Europa.

Derfor opfordrer vi dig, alt afhængig af din interesse i dette emne, til enten at fortsætte med at fortsætte med læse fra a til z eller køre længere ned på siden, indtil du finder et link til det, du gerne vil vide mere om, eller til du finder det land, hvis retningslinjer, du gerne vil orientere dig om. Vil du gerne læse om Danmarks retningslinjer, kan du læse om dem her.

Nu er det tid til, at vi går igennem reglerne for manuel håndtering i USA.

Reglerne for manuel håndtering af byrder i USA

Når man skal sætte sig ind i, hvordan manuel håndtering fungerer i USA, så er man også nødt til at vide lidt om OSHA.

OSHA (USAs arbejdsmiljøagentur (Occupational Safety and Health Administration)) er et nationalt folkesundhedsorgan, som er en del af USAs beskæftigelsesministerium (the United States Department of Labor).

På visse måder kan man betragte OSHA som USAs ‘manuelle håndteringspoliti’. OSHA er ansvarlige for at sikre, at arbejdsgiverne sørger for deres medarbejderes sikkerhed på arbejdet. Dette gør de ved at lave standarder, håndhæve dem og tilbyde træning og uddannelse (reference på engelskreference på dansk).

I USA er der to typer af sundheds- og sikkerhedsprogrammer, som en stat kan følge:

 • De kan følge deres eget program (som OSHA dog skal godkende).
 • Eller de kan følge det ‘generelle’ program kaldet ‘the Federal OSHA program’.

I USA er hver stat af faktisk opmuntret af ‘the OSH Act’ til at lave deres egne statsplaner. Nogle stater har gjort dette, andre har ikke. Du kan følge dette link for at finde ud af, hvilke stater der har lavet en statsplan.

Hvis en stat ikke har en statsplan, så skal de følge ‘the Federal OSHA program’.

MEN, og dette er vigtigt:

OSHA har ingen officielle regler for, hvor meget en person må løfte eller bære! (reference)

Så hvad gør man så?

Selv om der ikke er nogen officielle regler for vægtgrænser, så findes der heldigvis retningslinjer, ergonomiske risikovurderinger og andre værktøjer udviklet til det formål at reducere antallet af ulykker, personskader og MSD.

NIOSHs løfteligning
– Hovedværktøjet til at risikovurdering af manuel håndtering (hvor meget må man løfte og bære på arbejdet?)

I et forsøg på at yde mere konkret hjælp til at finde ud af, hvor meget meget man må løfte og bære på arbejdet, har OSHAs ‘søsterorgan’, NIOSH (Nationalt institut for arbejdsrelateret sikkerhed og sundhed (National Institute for Occupational Safety and Health)), skabt en matematisk baseret løfteformular kaldet NIOSHs løfteligning (the NIOSH Lifting Equation).

Dog er NIOSHs løfteligning ret teknisk og kan derfor virke skræmmende at give sig i kast med. Det er nemlig ikke nok bare at give den et nummer eller to, og så spytter den resultatet ud. Man er nødt til at indsætte alle variable (og der er mange) for den konkrete løfteopgave. Hvis du elsker matematik, så det jo fantastisk. Hvis du ikke elsker matematik, er det knap så fornøjeligt.

Hvorom alting er, så er det, som denne NIOSH løfteligning gør, at fastsætte den maksimale vægt under ideelle omstændigheder til at være 51 pund (svarer til ca. 23 kilo). Og så alt afhængig af omstændighederne, som kan gøre løfteopgaven mere anstrengende og risikabel, så vil den anbefalede lasts maksimale vægt blive reduceret (det er dette alle variablene bruges til).

Men igen, de vægtgrænser, man får ved at bruge denne ligning, er kun NIOSHs anbefalinger. De er kun retningslinjer, ikke loven.

USAs arbejdsmiljølov 'The Occupational Safety and Health Act of 1970', General Duty Clause, Section 5(a)(1).

Den lov, man skal følge, er den generelle lov, ‘The Occupational Safety and Health Act of 1970’ og mere specifikt ‘General Duty Clause, Section 5(a)(1)’, som siger at:

Alle arbejdsgivere —
(1) skal sørge for, at for hver medarbejders beskæftigelse, er der et arbejdssted, som er fri for farer, som forårsager, eller som der er høj risiko for vil forårsage, dødsfald eller alvorlig fysisk skade på deres medarbejdere;
(2) skal overholde arbejds- og sundhedsstandarder udstedt i henhold til denne lov.

(b) Hver medarbejder skal overholde arbejds- og sundhedsstandarder og alle regler, forskrifter og ordrer udstedt i henhold til denne lov, og som gælder for hans egne handlinger og adfærd. [egen oversættelse]

Så selv om der ikke er nogen specifikke regler at følge, så skal man følge den overordnede lov. Som OSHA selv siger

“Selv om der ikke er nogen retningslinjer, som gælder specifikt for din industri, så har du som arbejdsgiver stadig en forpligtelse til under ‘the General Duty Clause, Section 5(a)(1)’ at holde din arbejdsplads fri for alvorlige farer, herunder ergonomiske farer. OSHA vil henvise til ergonomiske farer under ‘the General Duty Clause’ eller udstede ergonomiske advarselsbreve, hvor det er relevant, som en del af dets overordnede håndhævelsesprogram. OSHA opfordrer arbejdsgiverne til at implementere effektive programmer eller andre foranstaltninger for at reducere ergonomiske farer og tilhørende MSD.” [egen oversættelse]

Hvis du vil udføre din egen ergonomiske risikovurdering for manuelle håndteringsopgaver for at finde ud af:

 • om det du skal løfte er for tungt
 • hvad den maksimale vægtgrænse for en bestemt løfteopgave er

… så kan du udforske enten vores side med NIOSHs løfteligning eller vores side med online-løfte-regneprogrammer for at finde et link til præcis det værktøj, du har brug for.

OSHAs linkbibliotek om ergonomi og manuel håndtering

Hvis du ønsker mere information fra OSHA omkring manuel håndtering, så kan du følge disse links og læse mere om:

Ressourcer omkring ergonomi og manuel håndtering. Linkbibliotek for OSHA i USA.

Vores ressourcer omkring ergonomiske risikovurderingsværktøjer for manuel håndtering i USA

Vi har lavet følgende ergonomiske ressourcer for dem, som er interesserede i risikovurderingsværktøjer for manuel håndtering i USA.

NIOSHs løfteligning: Et værktøj til risikovurdering af manuel håndtering.

NIOSHs løfteligning

Om NIOSHs løfteligning: Hvad er den, og hvordan virker den? Et matematisk baseret ergonomisk risikovurderingsværktøj til evaluering af løfteopgaver. Mest brugt af sikkerheds- og sundhedspersonale.
Værktøjer til ergonomiske risikovurderinger for manuel håndtering af byrder. Retningslinjer og regneprogrammer.

Værktøjer til ergonomiske risikovurderinger

De enkelte statslige styrelser og andre parters ergonomiske vurderingsmodeller for manuel håndtering: Ergonomiske regnemaskiner til arbejdsgivere og arbejdstagere for at vurdere risici og maksimale belastninger ved manuelle løft.

Regler for manuel håndtering i EU

I EU handler det om direktiver, særligt det som uofficielt kaldes for ‘det manuelle håndteringsdirektiv’ (90/269/EØF).

I Europa finder vi EU, som fastsætter lovgivning i form af direktiver. Disse direktiver skal overholdes af alle medlemsstater.

I 1990 nedsætter EU direktiv 90/269/EØF, som fastsætter de generelle minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed, som skal overholdes i forbindelse med manuel håndtering af byrder. (Direktiv 90/269/EØF er et af fem individuelle direktiver, som er omfattet af det overordnede rammedirektiv 89/391 fra 1989 skabt med det formål at beskytte arbejdstagere og øge deres sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.)

I direktiv 90/269/EØF står der bl.a.:

“Arbejdsgiverne skal træffe passende organisatoriske foranstaltninger eller skal anvende passende midler, især mekanisk udstyr, for at undgå behovet for manuel håndtering af byrder foretaget af medarbejdere. Hvor behovet for manuel håndtering af byrder foretaget af medarbejdere ikke kan undgås, skal arbejdsgiveren træffe passende organisatoriske foranstaltninger, anvende passende midler eller forsyne medarbejderne med sådanne midler for at reducere risikoen ved manuel håndtering af sådanne byrder, under hensyntagen til appendiks I.” [egen oversættelse]

OSHA spiller også en vigtig rolle i Europa

Ligesom det er tilfældet i USA, er der også en vigtig OSHA-tilstedeværelse i EU. Det er EU-OSHA (Den Europæiske Unions informationsagentur for arbejdsmiljø (The European Union Information Agency for Occupational Safety and Health).

EU-OSHA har, hvad der bliver kaldt et ‘nationalt kontaktpunkt‘ i hver EU medlemsstat. Dette nationale kontaktpunkt (som ofte er den nationale myndighed for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen) og dets nationale netværk (statslige organer og repræsentanter fra arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer) er ansvarlige for at udvikle nationale retningslinjer og modeller til kommunikation af reglerne for manuel håndtering for offentligheden i deres respektive lande.

I EU skal alle medlemsstater være i stand til offentligt at fremvise retningslinjer for udførelse af risikovurderinger af manuel håndtering. Nogle få lande har valgt at inkludere specifikke vægtgrænser for manuel håndtering af byrder i deres nationale lovgivning, andre har ikke. De fleste af de modeller, som er lavet, tager udgangspunkt i NIOSHs løfteligning.

Den måde, hvormed hvert EU-land har valgt at arbejde med direktivet, og hvordan de har valgt at præsentere det for deres nationale publikum, er meget forskellig fra land til land. Nogle har brugt mange ressourcer på at skabe masser af lettilgængelige og letforståelige materialer til offentligheden, andre har tilsyneladende ikke foretaget sig så meget. Medlemsstater har haft indtil den 31. december 1992 til at skabe de love, regler og administrative bestemmelser, der skulle til for at være i overensstemmelse med direktiv 90/269/EØF.

Implementeringen af det ‘manuelle håndteringsdirektiv’ har ikke været så nem, som man kunne have ønsket
– MSD er en stadigt voksende tendens i mange lande

MSD (symptomer på muskuloskeletale lidelser) og lænderygsmerter fra manuel håndtering på arbejdspladsen er stadig et stort problem i de fleste lande. Hvor meget man må løfte på arbejdspladsen er meget forskelligt fra land til land.

Implementeringen og håndhævelsen af alle disse direktiver for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen har dog ikke været så let. Udfordringer har været særligt fremtrædende i de sydlige dele af Europa.

Helt generelt, så selv om arbejdsgiverne har haft bevidsthed omkring nødvendigheden af at skulle overholde reglerne for manuel håndtering af byrder og på trods af at initiativet til at træffe forebyggende foranstaltninger er steget siden reglerne trådte i kraft, så viser antallet af arbejdere, som er ramt af rygrelaterede problemer som MSD, desværre ikke nogen faldende tendens.

Rent faktisk vokser tendensen i mange lande. Og overraskende nok, så er antallet af medarbejdere, som skal håndtere byrder manuelt også voksende. Alt dette er i ganske modstrid med intentionen bag direktivet.

Med andre ord, selv om arbejdsgiverne ved, at der er regler for det at løfte, bære og håndtere, så synes de ikke at følge dem af en eller anden grund. Dette problem er særligt kritisk i små til mellemstore virksomheder, hvor de obligatoriske risikovurderinger og tilstrækkelig uddannelse af personale stadig ikke gennemføres.

Undersøgelser af dette problem har afsløret de fire følgende problematiske områder i forhold til at implementere direktiverne (hvilket inkluderer direktivet for manuel håndtering af byrder):

 1. Informationerne er ikke konkrete og specifikke nok og betragtes ofte som uforståelige. Der er således ikke mangel på materiale. Det er materialets form, den er gal med. Arbejdsgiverne formår simpelthen ikke at ‘oversætte’ de tilgængelige dokumenters abstrakte jargon til praktisk og brugbar viden. Marginen for fortolkning af materialet anses for alt for stor.
 2. Det er en udfordring at finde de nødvendige færdigheder, som det kræves for at håndtere lokal sikkerhed og sundhed.
 3. Der er mangel på ressourcer for at sikre tilstrækkelig uddannelse af personale og ledelse.
 4. Det er svært at få adgang til specialiseret og kompetent teknisk assistance.

Så nogle af de største opgaver for de nationale administrative organer er at skabe enkelt og praktisk anvendeligt materiale, der kan læses og forstås af alle samt at udvikle enkle risikovurderingsværktøjer og at finde måder at uddanne arbejdsgiverne på, så de kan håndtere og overholde direktiverne.

For at finde ud af, hvordan et givent land håndterer reglerne for manuel håndtering (hvor meget må man løfte, bære, trække og skubbe), og for at se hvilke typer af ergonomiske risikoværktøjer, det har til rådighed for offentligheden, skal du køre længere ned på siden, indtil du finder det ønskede lands flag og tilhørende link.

EU og EU-OSHAs linkbibliotek om ergonomi og manuel håndtering

Online ressourcer omkring ergonomi og manuel håndtering i EU. Linkbibliotek. Regler for hvor meget man må løfte og bære på arbejdspladsen.

Vores ressourcer omkring ergonomi og manuel håndtering i EU-lande
– Hvor meget må man løfte, bære, trække og skubbe?

Vi har lavet følgende ressourcer for dem, som er interesserede i reglerne for manuel håndtering og risikoanalyse i EU medlemsstater. Find det land, du ønsker at undersøge nærmere nedenfor og følg linket for at få uddybende information.

Danmarks flag.

Danmark

Kort om Arbejdstilsynet, som er ansvarlig for dels at skrive de ergonomiske retningslinjer for tunge løft og dels for at håndhæve reglerne for manuel håndtering i Danmark. Find også den anbefalede vægtgrænse for det at løfte og bære på arbejdspladsen i Danmark samt retningslinjer for at skubbe eller trække en last på hjul.
Frankrigs flag.

Frankrig

Letforståeligt materiale omkring autoriteterne (Ministère du Travail and COCT) og reglerne (det franske arbejdskodeks (Code du Travail) og den franske norm NF X35-109) for manuel håndtering i Frankrig. Find også de maksimale vægtgrænser for det at løfte, skubbe og trække samt links til enkle ergonomiske risikovurderingsværktøjer til brug på arbejdspladsen.
Hollands flag.

Holland

Få hurtig indsigt i, hvordan lovgivningssystemet for sikkerhed og sundhed fungerer (Arbowet, Arbobesluit, Arboregeling, Inspectie SZW, and the Arbo Catalogue), når det drejer sig om manuel håndtering i Holland. Find relevante links til retningslinjer for løft og ergonomiske værktøjer til risikovurderinger af manuel håndtering. Se også vægtgrænser for løft.
Irlands flag.

Irland

Få et hurtigt overblik over, hvordan reglerne for manuel håndtering fungerer i Irland, HSAs rolle, samt hvad man skal være gøre og være klar over som arbejdsgiver. Find også ergonomiske retningslinjer, en liste med risikofaktorer samt links til værktøjer til risikovurdering af det at løfte, sænke, bære, skubbe og trække.
Italiens flag.

Italien

Find koncis information omkring myndighederne, bl.a. INAIL, som står for erhvervsrelateret sikkerhed og sundhed i Italien. Læs også om arbejdsgivernes ansvar i forbindelse med manuel håndtering, vægtgrænser for løft og følg links til ergonomiske riskovurderingsværktøjer for det at løfte og bære på arbejdet.
Østrigs flag.

Østrig

Få indsigt i Arbejdsinspektionen (die Arbeitsinspektion), myndigheden for manuel håndtering i Østrig, samt hvad man som arbejdsgiver skal vide fra arbejdsmiljøloven (das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz). Find desuden den anbefalede vægtgrænse for løft samt links til risikovurderinger for det at løfte, holde og bære på arbejdspladsen.
Portugals flag.

Portugal

Læs om myndigheden ACT, som er ansvarlig for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen i Portugal. Få hurtig indsigt i portugisisk lov omkring arbejdsgiveres ansvar i forhold til manuel håndtering samt den maksimalt anbefalede vægtgrænse for løft. Find også links til ergononmiske retningslinjer for manuel håndtering samt korrekt løfteteknik.
Spaniens flag.

Spanien

Få indsigt i, hvordan systemet for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen fungerer i Spanien samt et par ord omkring myndigheden INSSBT, som har ansvaret for at kommunikere omkring manuel håndtering. Læs om arbejdsgivernes ansvar og find ergonomiske retningslinjer, risikovurderingsværktøjer samt grænseværdier for løft, skub og træk.
Sveriges flag.

Sverige

Læs om Arbetsmiljöverket, som er myndigheden ansvarlig for at kommunikere og håndhæve reglerne for manuel håndtering i Sverige. Få også indsigter i ergonomiske retningslinjer, værktøjer til risikovurderinger og vægtgrænser for løft og kraftgrænser for skub og træk af byrder.
Tysklands flag.

Tyskland

En kort intro til de vigtigste myndigheder (NOSHC, BAuA) inden for sikkerhed og sundhed på arbejdet i Tyskland samt en forklaring af arbejdsgivernes ansvar i forbindelse med manuel håndtering (som set i Lastenhandhabungsverordnung) plus indsigt i risikovurderingsværktøjet, Leitmerkmalmethode, for det at løfte, holde, bære, skubbe og trække.

Andre europæiske lande (ikke EU)

Norges flag

Norge

Få indsigt i myndigheden (Arbeidstilsynet), som varetager, og loven (Arbeidsmiljøloven), som omhandler manuel håndtering i Norge. Find ergonomiske retningslinjer til manuel håndtering af byrder, vægtgrænser til det at løfte, skubbe og trække på arbejdet samt værktøjer til risikovurdering.
Flaget for Schweiz.

Schweiz

En hurtig intro til de relevante myndigheder inden for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen (det Føderale råd, FCOS, SUVA og SECO). Også links til løfteguides og ergonomiske risikovurderingsværktøjer for det at løfte, holde, bære, skubbe og trække både på tysk, fransk og italiensk.
Uk flag.

Storbritannien

Find retningslinjerne for arbejdsgivere i Storbritannien (fx HSEs publikation: Manual handling. Manual Handling Operations Regulations 1992) omhandlende, hvordan man overholder reglerne for manuel håndtering af byrder. Find også links til værktøjer til risikovurderinger for det at løfte, sænke og bære (MAC-værktøjet) samt det at skubbe og trække (RAPP-værktøjet).

Andre lande (ikke USA eller Europa)

Australiens flag.

Australien

Hurtig indsigt i myndigheden SWA og lovene for manuel håndtering i Australien. Læs om arbejdsgivernes ansvar og de typiske risikofaktorer i opgaver, som involverer det at løfte, bære, skubbe og trække. Find også links til australske værktøjer til risikovurdering.
Canadas flag.

Canada

En hurtig introduktion til myndigheden for sikkerhed og sundhed i Canada, CCOHS, samt arbejdsgivernes forpligtelser inden for manuel håndtering. Se også ergonomiske retningslinjer til løft, skub og træk samt links til risikovurderingsværktøjer for løft (CCOHSs regneprogram til NIOSHs løfteligning og WorkSafe BCs regneprogram).

Har du viden, som vi ikke har? Så skriv gerne til os!

Som du kan se, så har vi ikke nationale retningslinjer for alle lande i EU, Europa eller globalt. Vi har inkluderet de lande, som vi kunne finde materiale om online, og de lande hvis myndigheder svarede på vores henvendelser omkring nationale retningslinjer og modeller.

Vi vil fortsætte med at udvide denne sektion omkring, hvor meget man må løfte, bære, skubbe og trække i de forskellige lande, eftersom vi tror på, at det vil hjælpe mange mennesker med at finde det, som de har brug for i denne lovgivningsjungle.

Og hvis du som læser sidder inde med information omkring et specifikt land, som ikke er inkluderet her, så er du mere end velkommen til at kontakte os.

Vilkår for brug (disclaimer)

Vi har gjort vores bedste for at sikre nøjagtigheden og pålideligheden af oplysningerne præsenteret på disse sider. Dog kan vi ikke garantere, at alle oplysninger er korrekte. Således kan vi ikke holdes ansvarlige for nøjagtigheden, indholdet, fuldstændigheden, lovligheden eller pålideligheden af de her angivne oplysninger.


Gå til forsiden.